onsdag 17 november 2021

 

Lunchklubb onsdag 1 december 

Strategisk autonomi – handel och geopolitik

Det har under flera år pågått en glidning i EU-debatten mot uppfattningen att handelspolitiken bör utnyttjas för geopolitiska syften – att vår säkerhet skulle kunna öka genom att vi begränsar handel och ekonomisk integration. I praktiken innebär det alltså att vi skulle hindra import för att nå ”strategisk autonomi”, t. ex. en viss självförsörjningsgrad för utpekade produkter. Kommerskollegium har analyserat om detta är en god idé.

Talare: Per Altenberg, Kommerskollegium, författare till rapporten ”Handel och geopolitik”.

Dag:                 Onsdag, 1 december
Tid:                   Kl. 12.00 - 13.30
Plats:                Odd Fellow, Västra Trädgårdsgatan 11
Pris:                  200 kr
Anmälan:          Till Lena Johansson – madam.lena.johansson@gmail.com
                         Senast fredag 26 november kl. 14.00

 

Betalning:        Via föreningens postgirokonto 35 95 40-2, senast två dagar innan lunchen.


Denna gång tar vi – till nöds – även emot kontant betalning på plats, eller med Swish till kassör Henrik Isaksons privata konto på telefonnummer 072 – 142 22 71

Föreningen håller på att skaffa sig möjlighet att betala såväl med swish som med kort. Till nästa möte hoppas vi kunna erbjuda denna möjlighet.


Länk till rapporten 


 Rapporten


fredag 5 november 2021


Svenska Paneuropaföreningen bidrar till konferensen om Europas framtid 

Konferensen om Europas framtid

Ett huvudsyfte med konferensen är att engagera unionens medborgare i en diskussion  om hur man vill att unionens ska utvecklas och om dess problem och utmaningar.

Mot denna bakgrund har en enkät cirkulerats till föreningens medlemmar. I enkäten har medlemmarna tagit ställning till ett antal påståenden om centrala frågor i EU-samarbetet. Det preliminära resultaten har presenterats och diskuterats vid Paneuropa lunchklubb "Konferensen om Europas framtid - hur kan Paneuropaföreningen bidra" 21 oktober. Resultatet av enkäten och diskussionen har nu sammanfattats i ett dokument som har tillställts konferensens sekretariat. 

       Läs hela vårt bidrag i de länkade dokumenten nedan.  

Svenska Paneuropaföreningens bidrag till konferensen om Europas framtid 
Bilaga till Svenska Paneuropaföreningens bidrag till konferensen om Europas framtid

 

Vill du veta mer om konferensen? 

Ta del av allt i konferensen och andra organisationers bidrag och event på Konferensen om Europas framtid


 

 

onsdag 3 november 2021

 

     Varmt välkommen att uppmärksamma Vapenstilleståndsdagen efter Första Världskriget 
  

Från ”Aldrig mera krig” till ”Många flera krig”  -

Ett samtal om hur Första världskrigets fredsavtal lade grunden till hundra års fortsatta katastrofer.

 

 11 november 2021 kl 11.00 – 12.30
 Europahuset i Stockholm, Regeringsgatan 65, Stockholm

 

Sedan några år tillbaka uppmärksammar Svenska Europarörelsen och Svenska
Paneuropaföreningen tillsammans med Europaparlamentet och Europeiska
kommissionen vapenstilleståndsdagen med ett arrangemang i Europahuset i
Stockholm. 
I år har Europahuset möjlighet att ta emot 60 personer på plats. Evenemanget kan även följas digitalt på Svenska Europarörelsens facebooksida. Av praktiska skäl har vi denna gång inte möjlighet att bjuda på några förfriskningar i samband med seminariet. 

PROGRAM

Introduktion: Christian Danielsson, chef EU-kommissionens representation i
Sverige.

Mats Åberg (tidigare ambassadör i bl.a. Bukarest och Chisinau) leder en dialog med Ingrid Thörnqvist (tidigare korrespondent i Östeuropa och Tyskland samt utrikesredaktör på SVT), Michael Sahlin (tidigare ambassadör i bl.a Ankara och Belgrad) och Walburga Habsburg Douglas (hedersordförande i Svenska Paneuropaföreningen, f.d. riksdagsledamot).


ANMÄLAN OCH LÄNK

Anmälan om närvaro på plats måste göras med e-post senast 10 november till 
Digital länk till utsändningen på Svenska Europarörelsens facebooksida:
måndag 1 november 2021

Seminarium 4 november kl 11:00 - 12:00

 

30 years of freedom for the Baltic countries –

moving forward

Perspectives from the Baltic countries

   


Välkommen till ett seminarium arrangerat av

Svenska Paneuropaföreningen och EU-kommissionen.

4 november, 2021, kl 11.00 - 12.00 


Representanter för de tre baltiska länderna och för Europeiska kommissionen kommer att ge sina perspektiv på utvecklingen fram till nu men också på framtida möjligheter och hot. Det följs av en diskussion kring gemensamma intressen, samarbete och förmågor. Se nedan för fylligare introduktion.


Det är ett samarrangemang av Svenska Paneuropaföreningen och EU-kommissionen i Sverige. Seminariet kommer att hållas på engelska.

Välkommen till Europahuset, Regeringsgatan 65, Stockholm eller följ direktsändning av seminariet på Facebook, länk till evenemanget Facebook

För deltagande på plats krävs registrering, Registrering


Följande personer medverkar i evenemanget:   

  • Donatas Butkus, Chargé d'affaires, Lithuanian Embassy
  • Margus Kolga, Ambassador, Estonian Embassy
  • Ilze Ruse, Ambassador, Latvian Embassy
  • Christian Danielsson, Head of the European Commission Representation in Sweden

ModeratorGunnar Hökmark, Chairman Paneuropa Sweden


Extended introduction

30 years of freedom for the Baltic countries – moving forward

30 years of freedom have not only changed the situation and possibilities for the three Baltic countries themselves, but also the conditions for European integration and cooperation. For the Baltic countries the liberalization, together with the EU membership, have obviously led to a tremendous transformation. But it has also led to a possibility to further unify Europe, and to integrate the countries in our democratic Europe. For the European Union this enlargement thus has been very important. For neighboring countries in the Baltic region the developments during the period have got even further, and resulted in a both deep and broad integration.

This event will focus on the future. We will discuss achievements as well as challenges. Representatives for the three countries and for the European Commission will give their perspectives on the development up until now, but also on future possibilities and threats. We will discuss common interests, cooperation, and capabilities.