torsdag 30 mars 2017

Lunchklubben 2017 möte III med Katarina Areskoug Mascarennhas

Katarina Areskoug Mascarenhas
Lunchklubben gästades den 29 mars av chefen för Europeiska kommissionens representation i Sverige Katarina Areskoug Mascarenhas. Med sin bakgrund bl.a. som statssekreterare för EU-frågor får hon betraktas som en av de mest EU-insatta personerna i vårt land.
Hennes ämne var "Utmaningar och möjligheter i dagens EU-arbete". Och det fanns naturligtvis mycket att tala om. Just under hennes anförande lämnade britterna in sin ansökan om utträde ur Unionen.
Vad som framgick väldigt tydligt var emellertid det viktiga och framgångsrika arbete EU gör men som ofta kommer i skymundan för kriser som t.ex. Brexit. Särskild uppmärksamhet ägnades den av Kommissionen nyligen framlagda vitboken om EU:s framtid som ställer frågor till medlemsländerna bl.a. om man skall fortsätta som förut eller om man skall göra mer eller mindre.
Det var i allt mycket berikande att få lyssna till Katarina Areskoug Mascarenhas.

måndag 27 mars 2017

Våra europeiska rötter - renässansen


Våra europeiska rötter - renässansen:
Ordning, skönhet och sammanhang


Morerna förde med sig till Spanien och södra Frankrike ett medvetande om det klassiska arvet och kosmos: man upptäcker "den gudomliga ordningen" med planeterna och stjärnorna, en harmonisk uppbyggnad av världsalltet. Tycho Brahes och Galileos astronomiska studier ledde vidare till renässansens universitetsstudier "in quadrium": astronomi, aritmetik, geometri och musik.
Med Konstantinopels fall 1453 flydde  de lärde därifrån till olika delar av Sydeuropa, framför allt till Italien. Men alla Europas länder influerades, som vi alla känner det i konst och musik, inte minst i Shakespeare's sonetter och pjäser
Detta illustrerar lutenisten Pierre Nordahl i tal och musik. Hans studier inte bara i musik utan också i lutans utveckling har lett honom till fördjupade studier i renässansens mångfacetterade värld. Redan i unga år var han fascinerad av dess kreativa uttryck och flöde av influenser som hela tiden befruktar helheten, samtidigt som man entusiastiskt grävde ner sina fötter i antikens rika mylla. Här kan man verkligen tala om ett europeiskt utvecklingsblock!
Välkommen till Europahuset plan 2 kl 13.00 den 27 mars


fredag 10 mars 2017

Lunchklubben 2017 möte III med Katarina Areskoug Mascarennhas

Lunchklubb med Chefen för Europeiska kommissionens representation i Sverige Katarina Areskoug Mascarennhas

Katarina Areskoug Mascarenhas

Som skall berätta för oss om Utmaningar och möjligheter i dagens EU-arbete.

Katarina Areskoug Mascarenhas har tjänstgjort bl.a. vid Utrikesdepartementet, Statsrådsberedningen och vid Sveriges ständiga representation i Bryssel.  Hon var statssekreterare med ansvar för utrikes- och EU-frågor mellan åren 2010 och 2014, innan hon den 1 mars 2015 blev chef för kommissionens representation i vårt land.

Datum: Onsdagen den 29 mars  kl. 12.15

Plats: Oddfellowhuset, Västra Trädgårdsgatan 11

Pris: Kronor 170 för lunch och föredrag (gärna jämna pengar). Gäster är välkomna!

Anmälan senast den 27 mars kl. 10.00 till Pernilla Lindh (email : lindhpernilla@gmail.com el tel 08-43764273)
Vid senare eller utebliven avanmälan kan det hända att vi ändå måste ta betalt för lunchen.

Till nästa lunchklubb den 26 april kommer journalisten och frankrikekännaren  Ingmarie Froman för att berätta om hur det går i det franska presidentvalet.

måndag 6 mars 2017

Lunchklubben 2017 möte II med Staffan S. Carlsson

Lunchklubben besöktes den 1 mars av ambassadören Staffan S. Carlsson som efter att ha tjänstgjort många år som ambassadör i Berlin nu ställde frågan om vi framöver får "Ett europeiskt Tyskland eller ett tyskt Europa?"
Under alla förhållanden torde vi fortsatt kunna räkna med ett starkt Tyskland, även om utgången av valet i höst av förbundskansler är något osäker.
Staffan Carlsson började och slutade med visdomsord av Thomas Mann och underströk historiens gång för förståelsen av tysk politik.

Lunchklubben hade samlat ett rekordstort antal deltagare (76 st) som alla kände sig stark berikade av anförandet.

Staffan S. Carlsson har som diplomat tjänstgjort vid ett stort  antal beskickningar från norr till söder, öst och väst. Han har varit ambassadör, förutom i Tyskland, i Budapest och London.