söndag 22 mars 2015

Ambassadbesök

Tjeckiens ambassadör Jana Hynková tar emot på Tjeckiska ambassaden, Villagatan 21, tisdagen den 31 mars kl. 17.00.

Ambassadören informerar om dagens Tjeckien och om hur landet ser på samarbetet inom EU.

Detta event är öppet endast för medlemmar.

Anmälan till besöket görs till Carin Berg på carin.berg@paneuropa.se eller mobil 0723-63 67 92 senast den 26 mars

onsdag 11 mars 2015

Lunchsamtal - Den militanta islamismens utbredning

Den militanta islamismen breder ut sig i världen. Nigeria, Mali, Libyen, Somalia, Syrien, Irak, Afghanistan och Pakistan är några av länderna som drabbats av jihadisternas framfart. Den senaste tidens terrordåd i Paris och Köpenhamn är en smärtsam påminnelse om hur extremismen också får konsekvenser i vår direkta närhet.

Hur utbredd är den militanta islamismen? Finns den någon koppling mellan terrororganisationer som Boko Haram, Al-Shabab och IS? Och ser vi något slut på jihadismens utbredning eller kommer fenomenet att fortsätta växa?

Välkomna till ett lunchsamtal hos Frivärld den 24 mars. För mer information och anmälan klicka här.

tisdag 10 mars 2015

Frukostseminarium om EU-kommissionens syn på utmaningarna för den svenska ekonomin

EU-kommissionens analytiska rapport om Sveriges ekonomi presenterades den 26 februari. Rapporten är en del av Kommissionens övervakning av den ekonomiska politiken i medlemsländerna inom ramen för den Europeiska planeringsterminen. Utöver en genomgång och analys av det ekonomiska läget och politiken innefattar analysrapporten även Kommissionens s.k. fördjupade granskning av potentiella makroekonomiska obalanser, i Sveriges fall hushållens skuldsättning och bostadsmarknadens funktionssätt. Kommissionens förslag till policyrekommendationer till Sverige kommer att offentliggöras i mitten av maj.

Detta frukostseminarium hålls på Europahuset den 26 mars. För mer information och anmälan klicka här

lördag 7 mars 2015

Lunchklubben

Ett nytt Europaparlament 

Europaparlamentarikern Anna Maria Corazza Bildt, som har påbörjat sin andra period i Europaparlamentet, berättar om arbetet i parlamentet, prioriteringar och utsikter för denna fem-årsperiod.

Datum: Fredagen 27 mars kl. 12.30.
Plats: Odd Fellow Huset, Västra Trädgårdsgatan 11.
Pris: Kronor 170:- för lunch och föredrag.

Gäster kan välja mellan att betala lunchkostnad eller medlemsavgift.

Anmälan senast den 25 mars till Inger Wiik, i.wiik@comhem.se
mobil 0736-76 35 04 (ej SMS)

Obligatorisk avanmälan för den som anmält sig men får förhinder. Utan avanmälan måste vi tyvärr ändå ta betalt för lunchen.

fredag 6 mars 2015

Kommande events

Fredagen den 27 mars talar Anna Maria Corazza Bildt vid lunchklubbens möte på Odd Fellow, V.Trädgårdsgatan 11, kl 12.30.

Tisdagen den 31 mars ​ kl 17.00 ​besöker föreningen Tjeckiska ambassaden, Villagatan 21, där ambassadör Jana Hynková informerar om dagens Tjeckien och om hur landet ser på samarbetet inom EU.

Måndagen den 20 april kl 11.00 har föreningen årsmöte i Europahuset.

Måndagen den 20 april kl. 12.30 (alltså samma dag efter lunch) börjar vi vårt årliga eftermiddagsseminarium i serien Fyra Samtal om Europa. Detta år ska vi diskutera de oroande tendenser vi ser till splittring i Europa, både mellan och inom Europas länder. Seminariet äger även det ​rum i Europahuset, pågår till 16.30 och avslutas med mingel.