Styrelse

Svenska Paneuropaföreningens styrelse väljs vid årsmötet. Styrelsen är arbetande och ansvarar för föreningens verksamhet.

Styrelse 2023-2024

Gunnar Hökmark, ordförande
f.d. Europaparlamentariker
gunnar(at)frivarld.se

Gunnar Hökmark är bland annat tidigare Europaparlamentariker och ordförande i tankesmedjan Frivärld. Han tog 1990 initiativet till Måndagsrörelsen till stöd för balterna och kom att i februari 2022 återstarta Måndagsrörelsen, nu till stöd för Ukraina.

Mats Ringborg, vice ordförande
mats.ringborg(at)gmail.com

Mats Ringborg har varit Sveriges ambassadör i Norge och vid den svenska permanenta delegationen vid OECD i Paris. Han har även varit utrikesråd för handelsfrågor på UD.

Claes Granmar, medlemssekreterare
cgranmar(at)gmail.com

Walburga Habsburg Douglas, styrelseledamot
f.d Riksdagsledamot
walburgahdouglas(at)gmail.com
  
Lena Johansson, styrelseledamot
madam.lena.johansson(at)gmail.com


Lena Johansson har bland annat varit generaldirektör för Kommerskollegium – Sveriges myndighet för handelspolitik och EU:s inre marknad, generalsekreterare för Internationella handelskammarens kontor i Sverige samt chef för enheten för EU-budgetarbetet på Finansdepartementet. Inför Sveriges EU-inträde var hon chef för Jordbruksverkets avdelning som ansvarade för förberedelserna. 

 

Emil Källqvist, styrelseledamot
emil.kallqvist(at)me.com

Emil Källqvist läser magisterprogrammet i europeisk och internationell handelsrätt vid Lunds universitet. Han har tidigare arbetat med handelsfrågor på Svenska Handelskammaren i Tyskland och Svenskt Näringslivs kontor i Bryssel.

Manuela Leijerfelt, styrelseledamot
Sirius EU-Byrå
manuela.leijerfelt(at)paneuropa.se
 
Sophie Olsson, styrelseledamot
sophie.olsson(at)gov.se
 
Oscar Wåglund Söderström, styrelseledamot
oscar.waglund-soderstrom(at)liberalerna.se

Zofia Tucinska, styrelseledamot
zofia(at)tucinska.eu

Emanuel Örtengren, styrelseledamot
emanuel.ortengren(at)gmail.com 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar