måndag 27 november 2023

Lunchklubb 14 december Europas nya landskap - EU:s utveckling med Göran von Sydow (nu med anmälningslänk!)

  Europas nya landskap - EU:s utveckling 

Den 14 december är det dags för nästa lunchklubb. Vi gästas av Göran von Sydow, chef för Svenska institutet för Europapolitiska studier, Sieps. Han talar på ämnet Europas nya landskap - EU:s utveckling. 
 
Europa förändras och kontinenten står inför prövningar och utmaningar som omdefinierar dess politiska, ekonomiska och sociala dynamik. Rysslands angrepp på Ukraina har inte bara utlöst en humanitär kris utan har även fungerat som en katalysator för förändringar i Europas politiska strukturer. Nationer omvärderar sina relationer och agerar i ljuset av detta nya säkerhetsläge. Klimathotets ökande allvar skapar en ny verklighet för Europas framtid. Utvidgningsfrågan har aktualiserats där en rad länder i Östeuropa och på västra Balkan knackar nu på EU:s dörr. Göran von Sydow ger perspektiv och tankar kring Europas nya landskap och några knäckfrågor för EU:s utveckling.

 

Göran von Sydow är sedan maj 2019 direktör och chef för Sieps. Han var dessförinnan tillförordnad direktör och har arbetat som forskare i statsvetenskap vid Sieps under en längre tid. Göran har tidigare bland annat varit verksam vid Stockholms universitet och Regeringskansliet. Han har studerat vid Stockholms universitet, European University Institute i Florens, Sciences Po och Sorbonne i Paris och disputerade i statsvetenskap 2013 på en avhandling om EU-kritiska partier. 

 

Tid och plats:

Torsdag 14 december kl 12.00.

Odd Fellow, Västra Trädgårdsgatan 11

 

Pris: 215 kr. Studerande 108 kr.

 

Anmälan och betalning görs via länken nedan senast måndagen den 11 december kl 12:
Inbjudan Lunchklubben 14/12: Europas nya landskap - EU:s utveckling med Göran von Sydow (svenskalag.se)

 

Eventuella kostönskemål framförs till Zofia Tucinska,

ztucinska@gmail.com

tisdag 21 november 2023

Seminarium 6 december, 2023 Försvarsindustrisamarbetet inom EU – läge och utvecklingFörsvarsindustrisamarbetet inom EU 

– läge och utveckling

Seminariet belyser utvecklingen av försvarsindustrisamarbetet inom EU i ljuset av kriget i Ukraina, sannolik utveckling av detta samarbete mot bakgrund av geopolitiska förändringar, vilken roll som svensk försvarsindustri kan spela samt belyser konsekvenserna för EU-samarbetet i stort av den utveckling som skett vad gäller samarbetet på försvarsindustriområdet

Seminariet anordnas av Svenska Paneuropaföreningen tillsammans med EU-kommissionen i Sverige. 

Plats:         Europahuset, Regeringsgatan 65, 
Tid:            Onsdagen den 6 december kl. 10.30–12.00. Kaffe från kl. 10.00. 

 

Programmet för seminariet

10.30         Inledning, Erik von Pistohlkors, Kommissionens Stockholmskontor, och Gunnar Hökmark, ordförande i Paneuropaföreningen

10.40          Utvecklingen av försvarsindustrisamarbetet I ljuset av Ukraina-kriget (via länk), Dr Gustaf Winroth, bitr. enhetschef, generaldirektoratet för försvar, industri och rymd 

10.55           Svensk försvarsindustri och EU – en översiktNiklas Alm, stf generalsekreterare SOFF

11.05           Svenska försvarsföretag och EDF,  Sofi Nilsson, EDF-kontoret FMV 

11.15           Saab  Marcus Nadelius

11.25           Frågor till panelen (Alm, Winroth, Nadelius)

11.50-12.00   Avslutning Gunnar HökmarkBakgrund:
Vid mötet  i Versailles i mars 2022 konstaterade EU:s stats- och regeringschefer att ” in view of the challenges we face and in order to better protect our citizens ….we must …..develop further incentives to stimulate member states` collaborative investments in joint projects and joint procurement of defence capabilities”.
 
Ursula von der Leyen har i ett anförande understrukit att ” we need further bold steps in the next five years towards a genuine European Defence Union…I intend to strengthen the European Defence Fund to support research and capability development. In doing so we will open up major new opportunities for our high-tech industries and other parts of our economy.
 
I linje med dessa uttalanden har en rad åtgärd vidtagits för att förstärka unionens försvarsförmåga och för att möjliggöra ett omfattande stöd till Ukraina av vapen och ammunition.
 
Den 20 mars 2023 enades rådet om en strategi i syfte att tillhandahålla en miljon enheter artilleriammunition för Ukraina i en gemensam insats under de kommande 12 månaderna. Rådet uppmanade medlemsländerna att gemensamt upphandla ammunition och, på begäran, robotar från den europeiska försvarsindustrin och Norge inom ramen för ett existerande projekt som samordnas av Europeiska försvarsbyrån eller genom kompletterande medlemslandsledda förvärvsprojekt.
 
Rådet uppmanade också kommissionen att lägga fram konkreta förslag för att skyndsamt stödja en ökning av den europeiska försvarsindustrins tillverkningskapacitet, säkra leveranskedjor, underlätta effektiva upphandlingsförfaranden, åtgärda brister i tillverkningskapaciteten och främja investeringar.
 
I juli 2023 enades rådet om en förordning om stöd till tillverkning av ammunition. Genom förordningen kommer man att kunna mobilisera 500 miljoner euro från EUs budget för att stödja en ökning av tillverkningskapaciteten för produktion av mark/mark- och artilleriammunition och robotar.
söndag 5 november 2023

Välkommen på "Elvakaffe" 11/11 på 105-årsdagen av vapenstilleståndet efter Första Världskriget
Svenska Europarörelsen och Svenska Paneuropaföreningen har sedan 2012 arrangerat sammankomster den 11 november för att uppmärksamma årsdagen av vapenstilleståndet efter Första världskriget.

Eftersom årsdagen i år infaller på en lördag bestämde vi oss för att ge evenemanget en lite annorlunda form än tidigare. Vi gör det i form av ett elvakaffe, d.v.s. exakt 105 år sedan vapenstilleståndet trädde ikraft, och begränsar det till en timme.

Det äger rum kl 11-12 i Stockholmsrummet under medeltidsvalven en trappa ned på Restaurang Kaffegillet, Trångsund 4 (den lilla gränden som går bakom Storkyrkan mellan Stortorget och Storkyrkobrinken i Gamla Stan).

Kaffe/té och äppelkaka med vaniljsås serveras. Kostnad 140 kr/person.

Pga lokalens storlek måste deltagandet  dessvärre begränsas till 50.

Program:
  • Välkomstord av Ewa Hedlund, ordförande, Svenska Europarörelsen
  • Imperiedrömmars återkomst - Ett alltjämt farligt arv från Första världskriget, Mats Åberg, F.d. ambassadör bl.a. vid Europarådet och i Rumänien
  • Vägen framåt efter Ukrainakriget: Rättsstaten är en förutsättning får internationell fred och säkerhet, Hans Corell, F.d. Undergeneralsekreterare för rättsliga frågor i FN
  • Frågor och diskussion med publiken
  • Avslutningsord av Gunnar Hökmark, ordförande, Svenska Paneuropaföreningen
Hans Corells anförande kommer att utgå ifrån det nyttiga kompendiet

Rule of Law – A guide for politicians. A Guide elaborated under the auspices of the Raoul Wallenberg Institute of Human Rights and Humanitarian Law at Lund University, Sweden, and the Hague Institute for the Internationalisation of Law (HiiL), the Netherlands (Ca 40 sidor fritt tillgänglig på nätet på 26 språk). Det kan laddas ned med följande länk:https://rwi.lu.se/publications/rule-law-guide-politicians/ 

Det finns också en direkt länk till den Svenska översättningen: https://rwi.lu.se/app/uploads/2013/01/Rattsstaten-En-handledning-for-politiker.pdf