lördag 11 november 2023

"Elvakaffe" 11/11: 105-årsdagen av vapenstilleståndet efter Första Världskriget


Svenska Europarörelsen och Svenska Paneuropaföreningen har sedan 2012 arrangerat sammankomster den 11 november för att uppmärksamma årsdagen av vapenstilleståndet efter Första världskriget.

Eftersom årsdagen i år inföll på en lördag bestämde vi oss för att ge evenemanget en lite annorlunda form än tidigare. Vi gjorde det i form av ett elvakaffe, d.v.s. exakt 105 år sedan vapenstilleståndet trädde ikraft, och begränsar det till en timme.

Det ägde rum kl 11-12 i Stockholmsrummet under medeltidsvalven en trappa ned på Restaurang Kaffegillet, Trångsund 4 (den lilla gränden som går bakom Storkyrkan mellan Stortorget och Storkyrkobrinken i Gamla Stan).

Program:
  • Välkomstord av Ewa Hedlund, ordförande, Svenska Europarörelsen
  • Imperiedrömmars återkomst - Ett alltjämt farligt arv från Första världskriget, Mats Åberg, F.d. ambassadör bl.a. vid Europarådet och i Rumänien
  • Vägen framåt efter Ukrainakriget: Rättsstaten är en förutsättning får internationell fred och säkerhet, Hans Corell, F.d. Undergeneralsekreterare för rättsliga frågor i FN
  • Frågor och diskussion med publiken
  • Avslutningsord av Gunnar Hökmark, ordförande, Svenska Paneuropaföreningen
Hans Corells anförande kommer att utgå ifrån det nyttiga kompendiet Rule of Law – A guide for politiciansA Guide elaborated under the auspices of the Raoul Wallenberg Institute of Human Rights and Humanitarian Law at Lund University, Sweden, and the Hague Institute for the Internationalisation of Law (HiiL), the Netherlands (Ca 40 sidor fritt tillgänglig på nätet på 26 språk). Det kan laddas ned med följande länk:https://rwi.lu.se/publications/rule-law-guide-politicians/

Det finns också en direkt länk till den Svenska översättningen: https://rwi.lu.se/app/uploads/2013/01/Rattsstaten-En-handledning-for-politiker.pdf

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar