torsdag 22 oktober 2015

Lunchklubben 2015 möte nr VI

Klimattoppmötet i Paris


Lunchklubb med debattören, feministen och europaparlamentarikern  Jytee Guteland som kommer att upplysa oss om aktuella miljöfrågor med fokus på klimattoppmötet i Paris.

Jytte Guteland, som är utbildad nationalekonom, tillhör kretsen av debattörer i olika ämnen om Europa. Hon är medlem av Europaparlamentet sedan 2014, där hon är ledamot i bl.a. utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Hon deltar också bl.a. i utskottet för rättsliga frågor. 

Datum: ONSDAGEN den 4 november kl. 12.15

Plats: ODD FELLOW HUSET, Västra Trädgårdsgatan 11

Pris: Kronor 170 :- för lunch och föredrag (gärna jämna pengar)

Gäster kan välja mellan att betala lunchkostnad eller medlemsavgift (200 kr)

Anmälan senast den 2 november kl.10.00 till Pernilla Lindh (email lindhpernilla@gmail.com el tel 08-43764273). 
Obligatorisk avanmälan senast den 3 november före kl. 10.00. Vid senare eller utebliven avanmälan måste vi dessvärre ändå ta betalt för lunchen.

Lunchklubben 2015 möte nr V

Den 21 oktober talade författare, Rysslandkännaren och journalisten Stig Fredrikson inför ett fullsatt auditorium i Paneuropaföreningen om vad som enligt honom "rör sig i huvudet på Putin".
Stig Fredrikson har en lång erfarenhet av Sovjetunionen och Ryssland och har under lång tid initierat följt händelseutvecklingen i Ryssland och observerat den ryske presidentens agerande såväl när det gäller det egna landet som i fråga om Ukraina och Syrien.

Stig Fredrikson berättade också om sina kontakter med den tidigare ryske oligarken Chodorkovskij om vilken han också skrivit en bok.

Anförandet var synnerligen intressant och berikande för oss alla som hade förmånen att vara närvarande.

tisdag 13 oktober 2015

Lunchklubben 2015 möte nr V

Vad som rör sig i huvudet på Putin


Lunchklubb med författaren, Rysslandkännaren och journalisten Stig Fredrikson som låter oss få veta vad som rör sig i huvudet på Putin.

Få svenskar har så lång erfarenhet av Sovjetunionen och Ryssland som Stig Fredrikson. Han har bl.a. varit utrikeskorrespondent i Moskva, utrikeschef på Aktuellt och ordförande för Publicistklubben. Stig Fredrikson har skrivit flera böcker om Ryssland ; den senaste betitlad « Oligarken mot presidenten – tvekampen mellan Chodorkovskij och Putin »

Datum: Onsdagen den 21 oktober kl. 12.15
Plats: Odd Fellow Huset, Västra Trädgårdsgatan 11
Pris: Kronor 170 :- för lunch och föredrag

Gäster kan välja mellan att betala lunchkostnad eller medlemsavgift

Anmälan senast den 19 oktober före kl 10.00 till Pernilla Lindh (email lindhpernilla@gmail.com el tel 08-43764273).

Obligatorisk avanmälan senast den 20 oktober före kl 10.00. Vid senare eller utebliven avanmälan måste vi dessvärre ändå ta betalt för lunchen.

fredag 2 oktober 2015

Lunchklubben 2015 möte nr IV

Lunchklubben besöktes den 30 september av statssekreteraren i socialdepartementet Pernilla Baralt. Hon arbetar närmast under barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér med  frågor om bl.a. barnens rättigheter och om individ- och familjeomsorg.

Vid lunchklubben berättade hon initierat och upplysande om regeringens arbete med utsatta EU-medborgare. Arbetet gäller såväl direkta bilaterala förbindelser med nu i första hand Rumäniens regering om understöd för att få till stånd bättre förhållanden i det landet bl.a. när det gäller skola och bostäder som förnyade ansträngningar på EU-nivå.

Hennes anförande lämnade gott hopp om förbättrade förhållanden för de utsatta grupperna.