torsdag 25 december 2014

Julbrev till medlemmarna

Ordförandens julbrev till medlemmarna ger en översikt  över årets aktiviteter

Kära Paneuropéer, 
Som ordförande i Svenska Paneuropaföreningen vill jag med dessa rader summera 2014 och titta lite framåt mot 2015. 
Förra året inledde jag min julhälsning med att 2013 var ”året då Europa fortsatte att sakta och mödosamt försöka ta sig ur sin ekonomiska kris, Kroatien blev EU:s 28:e medlemsland och Ukraina hamnade mitt i en identitetskris som vi fortfarande inte vet vad den kommer att leda till.” Det är skrämmande att konstatera, att det blev värre än vad vi alla hade föreställt oss. 2014 blev nämligen året då visserligen trevande förbättringar skedde – och två viktiga val i Sverige och Europa ägde rum – men som på många sätt blev Europa från sin sämsta sida. Extremister vann framgångar i valet till Europaparlamentet. Och det finns uppenbarligen intressen och ledare på vår kontinent som försöker tillämpa 1800-talets metoder för mellanfolkligt beteende på 2000-talets verklighet. Så skönt då att vi i dag i Europa har strukturer för både mänskliga rättigheter, säkerhetspolitik, ekonomiskt samarbete och politiskt samarbete som utgör ett bålverk mot sådana maktpolitiska strävanden och mot försök att ”härska och söndra”. 
Vår förenings traditionella "Fyra samtal om Europa" vid årsmötet i april, denna gång med rubriken “Demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstatlighet – Europa och honnörsorden”, var en stor framgång och som vanligt inför fullsatt auditorium. Vi har hållit sju lunchklubbsmöten med talare såsom arméchefen Anders Brännström, ambassadören Örjan Berner, eller DN:s utrikeskorrespondent, Europajournalisten Annika Ström Melin. Greklands ambassadör, Ms Aliki Hadji, informerade om sina planer för vårens EU-ordförandeskap på Europahuset. Den holländske ambassadören, Mr Philip de Heer, bjöd in oss på ambassaden för att tala om det 400-åriga samarbetet mellan Sverige och Nederländerna. När EU-ordförandeskapet gick över till Italien blev vi inte bara inbjudna till ambassaden för briefing och mingel, utan Ms Basile hade också älskvärdheten att bjuda föreningens medlemmar såväl till vernissagen av Pompejiutställningen som till den avslutande konserten på Konserthuset. Under sista veckan före jul besökte vi den lettiske ambassadören, Gints Jegermanis, och fick information både om Lettlands planer för sitt ordförandeskap och om hur landet upplever det nuvarande säkerhetspolitiska läget. Vi har tillsammans med Europarörelsen och andra deltagit i samarbetsprojektet ”Europavännerna”. Vi har även deltagit i juryn bakom priset "Årets europé", som 2014 tilldelades Anders Selnes, drivkraften bakom sajten ”Europaportalen”.  Från 1 januari kan ni alla vara med och nominera kandidater till att få utmärkelsen år 2015.
För mig personligen var nog hösten 2014 höjdpunkten under mina hittills nära tre år som ordförande för vår förening. I augusti firade vi 25-årsminnet av den ”Paneuropeiska pick-nicken”. Vår egen styrelseledamot och vice ordförande i föreningen, Walburga Habsburg Douglas, var själv en av de modiga européer som då deltog aktivt i en fredlig demonstration, där man klippte upp stängslet mellan Österrike och Ungern, och därmed både praktiskt och symboliskt bidrog till att riva järnridån. Nu högtidlighöll vi minnet med flera ceremonier på plats där sju medlemmar från vår förening deltog.
Sedan, i november, höll vi ett seminarium till hundraårsminnet av Första världskriget och 75-årsminnet av början på Andra världskriget samt 25-årsminnet av Murens fall. Seminariet, som vi genomförde tillsammans med Europarörelsen, SKEN och Unga européer, var oerhört fint. Vi fick uppleva tankeväckande och rörande tal och presentationer, och Kulturhusets lokal ”Studion” var fullsatt till sista plats. Tack till alla som bidrog och som deltog i publiken. Våra samarbetspartners i Kulturhuset var mäkta imponerade av uppslutningen och av det proffsiga genomförandet. 
För 2015 planerar vi bl.a. för årets Fyra samtal. Traditionsenligt kommer det att genomföras i anslutning till föreningens årsmöte, som äger rum den 20 april 2015 och kommer att handla om “Europa och extremiströrelserna” med fokus både på extremhöger och extremvänster och hur dessa påverkar samhällsklimatet.
Sist vill jag tacka er alla. Alla ni medlemmar som kommit på våra program och som stöttar oss. Alla i styrelsen, särskilt de som gör extra insatser för vår mötesverksamhet och för allt det praktiska med utskick och kallelser. Det är med tillförsikt vi kan se fram mot 2015. Men först ska vi ha en skön jul- och nyårsledighet!
God Jul och Gott Nytt År!
Håkan Jonsson
Ordförande  

måndag 8 december 2014

SPEAK UP EUROPE!

Tankesmedjan Global Utmaning, Svenska Europarörelsen och Stockholms Utrikespolitiska Förening bjuder tillsammans in till ett seminarium i samarrangemang med den franska tankesmedjan Notre Europe som en del i projektet ”The EU Looks Ahead!”.
”The EU Looks Ahead!” syftar till att stärka medborgarnas röster och inflytande i Europa och därmed det europeiska projektet och demokratin. Vilka möjligheter har NGOs att göra sina röster hörda i maktens korridorer i Bryssel? Vilket inflytande har egentligen en svensk europaparlamentariker? Vad innebär vårt europeiska medborgarskap och identifierar vi oss egentligen som européer?

Välkommen till ett samtal om vårt Europa!

När: 11 december, kl. 17:30-19:30 + mingel

Var: Europahuset, Regeringsgatan 65, plan 2, Stockholm
Anmälan till info@svenskaeuroparorelsen.se senast 9 decemberPROGRAM

17:30 – 18:00 Inledande samtal: Hur kan medborgarna påverka utvecklingen i EU?
Lisa Dellmuth, Lektor internationella relationer Stockholms Universitet, Forskare Stockholm Resilience Center, Julia Jonsson, Företagsekonomisk Student vid Stockholms Universitet, Moderator: Jonathan Melanson, Utrikespolitiska Föreningen

18:00 – 18:45 Att påverka EU – som europaparlamentariker
Göran Färm, f d Europaparlamentariker (s), Moderator: Ewa Hedlund, Svenska Europarörelsen

18:45 – 19:30 Att påverka EU – som NGO
Svenne Junker, Sakkunnig EU, Naturskyddsföreningen, Magdalena Streijffert, Generalsekreterare, Fairtrade, Elvy Svennerstål, Styrelseledamot, European Womens Lobby (EWL), Victoria Engman-Broadley, EU-samordnare, Stockholms Stadsmission, Moderator: Anne-Margret Wachtmeister, Global Utmaning

19:30 – 20:30 Mingel

Seminarium om Sverige och EUs bankunion

Den 4 november i år sjösattes det nyinrättade tillsynsorganet Single Superviory Mechanism (SSM), som en del av den Europeiska Centralbanken, ECB. Denna nya avdelning inom ECB skall vara tillsynsmyndighet för de banker i euroländerna som har en omsättning på över 30 miljarder euro eller mer än en femtedel av hemlandets bruttonationalprodukt. Detta innebär att cirka 150-200 banker kommer att övervakas. Övriga banker övervakas av de nationella myndigheterna. Banktillsynen utgör det första steget mot en bankunion i Europa. Förslagets politiska innebörd är att EU tar över styrning och tillsyn över euroländernas gränsöverskridande och systemviktiga banker.

I den europeiska bankunionen, som förhandlas inom EU, skall även ingå en bankakut (avvecklingsfonden) och gemensamma insättningsgarantier. Bankakuten (Single Resolution Mechanism, SRM) planeras att komma igång med sin verksamhet 2016. Dock har inga beslut, till dags datum, spikats beträffande den slutliga utformingen av insättningsgarantin.
Syftet med europeiska bankunionen är att undvika kriser i banksystemet och t ex förebygga att krisdrabbade banker i framtiden inte skall rekapitaliseras på skattebetalarnas bekostnad. Bankunionen står öppen för EU-länder utanför eurozonen som frivilligt väljer att samarbeta med ECB. Sverige har valt att tills vidare inte delta i bankunionen.

Bankunionens konstruktion och syfte, för- och nackdelar samt huruvida Sverige skall ingå eller inte i denna union kommer att analyseras och diskuteras på seminariet av tidigare statssekreterare Johanna Lybeck Lilja, statssekreterare Ulf Holm, Bankföreningens vd Tomas Östros och LOs chefsekonom Olof Pettersson. Moderator är Forum för EU-debatts ordförande Michael Sohlman.

Lokal och tid: Kungliga myntkabinettet, Slottsbacken 6, 111 30 Stockholm, 10 december, kl 13.30 – 15.00.
Anmäl deltagande till info@forumeudebatt.se

Välkomna!


Johanna Lybeck Lilja har varit statssekreterare i Finansdepartementet med ansvar för finansmarknadsfrågorna och har tidigare bl a arbetat på Sveriges Riksbank som rådgivare i EU-frågor och enhetschef på avdelningen för finansiell stabilitet. Johanna Lybeck Lilja har i stor omfattning deltagit i internationella arbetsgrupper, främst inom EU, men även inom ramen för G10-ländernas samarbete.

Ulf Holm är statssekreterare åt finansmarknads- och konsumentminister samt biträdande finansminister Per Bolund. Han var Riksdagens andre vice talman 2010–2014. Holm var ledamot av Europaparlamentet 1995–1999 och riksdagsledamot 2002–2014.

Tomas Östros är vd för Svenska Bankföreningen och var tidigare socialdemokratisk politiker. Östros var statsråd 1996-2006 som biträdande finansminister samt utbildnings- och näringsminister. Han var riksdagsledamot 1994-2012.

Ola Pettersson är LOs chefsekonom. Tidigare har han arbetat på Riksbanken och som politiskt sakkunnig i statsrådsberedningen och näringsdepartementet.

tisdag 2 december 2014Svenska Paneuropaföreningen                         Ambassadbesök

Hösten 2014

Lettlands ambassad

Ambassadör Gints Jegermanis

tar emot på

lettiska ambassaden,
Odengatan 5

Onsdagen den 17 december kl. 17.00

Ambassadören informerar om planerna för EU-ordförandeskapet 1 januari – 30 juni 2015.


Anmälan till besöket görs till Carin Berg, cberg884@gmail.com,
mobil 0723-63 67 92 senast den 12 december.


måndag 1 december 2014

Tar EU mänskliga rättigheter på allvar?

Vad kan EU göra när medlemsstaterna kränker dessa rättigheter, vilken betydelse har EU:s stadga för grundläggande rättigheter och hur kan EU:s institutioner agera för att säkerställa skyddet av de mänskliga rättigheterna? Vid den här konferensen kommer EU:s roll när det gäller skyddet för de mänskliga rättigheterna i Europa att diskuteras.

Talare:
Margot Wallström, utrikesminister (inledningsanförande)
Kristina Ljungros, ordförande, RFSU
Rasmus Isaksson, ordförande, DHR
Karin Fagerholm, jurist, Rädda Barnen.
Iain Cameron, professor i folkrätt, Uppsala universitet
Pernilla Lindh, f.d. svensk domare, EU-domstolen
Jonas Grimheden, Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter
Jörgen Hettne, forskare i juridik och tillförordnad direktör, Sieps
Lawen Redar, ledamot i riksdagens EU-nämnd (S)
Maria Weimer, ledamot i riksdagens EU-nämnd (FP)
Moderator
Hanna Gerdes, Fonden för mänskliga rättigheter

Tid
Måndag 8 december,
14.00 – 17.30. Registrering från 13.30

Plats
Myntkabinettet,
Slottsbacken 6, Stockholm

Språk
Svenska

Anmäl här senast 3 december. Observera att antalet platser är begränsat.

Konferensen är avgiftsfri och öppen för allmänheten.

Konferensen är ett samarbete mellan Fonden för mänskliga rättigheter och Svenska institutet för europapolitiska studier (Sieps).

torsdag 27 november 2014

Sexuellt våld som ett vapen i krig och konflikter

Dr Denis Mukwege tog igår emot Europaparlamentets Sakharovpris i Strasbourg. Europaparlamentets informationskontor bjuder in dig till ett panelsamtal om sexuellt våld som ett vapen i krig och konflikter på Europahuset den 5 december.

På Panzisjukhuset i Bukavu har Dr Denis Mukwege, kongolesisk läkare, i över 15 år behandlat kvinnor som blivit utsatta för sexuellt våld av väpnade grupper. Sexuellt våld drabbar både kvinnor och män vid krig och konflikter i hela världen. Det är ett vapen som orsakar ett oerhört lidande för de drabbade, deras familjer och även får långtgående konsekvenser i hela samhället. I dag är Dr Mukwege en symbol över hela världen för kampen att hjälpa kvinnor som är drabbade och för sitt arbete tilldelades han Sakharovpriset 2014.

Kom till Europahuset och ställ dina frågor, lyssna och medverka vid ett panelsamtal om mänskliga rättigheter och sexuellt våld som ett vapen i krig och konflikter.
Tid: Fredag 5 december kl. 09.00 – 11.00 (med efterföljande lunch).
Plats: Europahuset, Plan 2, Regeringsgatan 65, Stockholm
Moderator: Marika Griehsel, journalist och dokumentärfilmare


Program
09.00              Visning av dokumentärfilmen ”Kvinnornas krig” av Marika Griehsel.
09.30              Våld mot kvinnor som vapen i krig – världen då och idag
                        Maria Eriksson Baaz, Forskare och docent vid Nordiska Afrikainstitutet, Uppsala och Institutionen
                        för globala studier, Göteborgs universitet.

09.45              I fält – frivilligrörelsen berättar
                        Malin Brenk, Regionchef Afrika, Kvinna till Kvinna, Cecilia Tengroth, Folkrättsrådgivare,  
                        Röda korset m.fl.

10.20              Vad gör Sverige, EU och internationella organisationer?
                        Europaparlamentarikerna Lars Aduktsson (Kd) och Bodil Cellabos (Mp), representant från
                        Sveriges regering (tbc).

 
Obligatorisk föranmälan här
Fri entré.

tisdag 28 oktober 2014

Paneuropas historia skriven av Carin Berg


"Paneuropa - hela Europa i samverkan för fred och utveckling"..

Den 28 juni 1914 föll skotten i Sarajevo. Österrikes tronföljare Frans Ferdinand och hans hustru Sophie dödades av en serbisk nationalist. En månad senare tågade glada österrikare iväg för att näpsa serberna – ett kul äventyr på högst fem veckor, där man kunde vinna ära och berömmelse.

Det skulle ta mer än fyra år, inbegripa en mängd stater, också utanför Europa genom kolonierna, innan ett vapenstillestånd slöts den 11 november 1918. I de olika fredstraktaten som följde modiferades Europas karta i grunden, fyra kejsardömen försvann – det habsburgska, det tyska, det ryska och det ottomanska – och en rad nya stater bildades.

Då hade mer än nio miljoner människor dödats.  Det var i huvudsak soldater som dödades – till skillnad från vad som hände i andra världskriget – men i stort sett var alla familjer berörda. I varje by och stad i Frankrike fanns det stupade och där finns alltsedan dess ett ”monument aux morts”, ett monument till de döda. Man refererar fortfarande till första världskriget som the Great War eller la Grande Guerre och Stilleståndsdagen firas varje år. Man nålar då fast en röd pappersvallmo på sig, symbolen för den som blommade över de döda i Flanderns bloddränkta jord. Europa var förött, mänskligt, materiellt och ekonomiskt.
Ur detta obeskrivliga kaos och denna ofantliga sorg föddes Paneuropa, ett uttryck för drömmen om ett enat Europa i fred, en federation med hela Europa, som ju ”pan” betyder. Men tanken är inte ny. Den har i stort sett funnits sedan Pax Romana gick under på 400-talet med två huvudinriktningar: att med våld skapa ett enat Europa eller att uppå enighet genom ett frivilligt förbund mellan likaberättigade stater. Våldets väg har aldrig lyckats: Karl den store, Karl V, Napoleon men också Hitler försökte den vägen. Den andra vägen försökte man gång på gång genom århundradena men utan framgång. Napoleonkrigen fick till följd en växande nationalism under hela 1800-talet med första världskriget som paroxysm. Över hela Europa återuppstod då drömmen om fred genom ett  förenat Europa.

Då framträder en ung österrikisk greve och diplomat Richard Coudenhouve- Kalergi. Hela hans bakgrund med förfäder och anmödrar från olika europeiska länder gör honom till europé. Hans barndom på gränsen mellan Bayern och Österrike är mångeuropeisk: en tysk informator, franska och engelska guvernanter, hans mors ungerska sällskapsdam, en rysk och en turkisk lärare – den sistnämnde en albansk muslim. Den avslutande skolgången vid internatet Theresianum i Wien sida vid sida med ungdomar från alla europeiska länder fullbordade denna uppfostran. I Theresianum var frågan om nationalitet ointressant och patriotism icke-existerande.
Han doktorerar  i filosofi vid universitetet i Wien 1917 och väljer sedan att bli tjeckisk medborgare, när det habsburgska väldet faller samman. Då
börjar han på allvar reflektera över tillståndet i Europa och nödvändigheten att skapa en ny europeisk ordning med fred som grundtanke.
 
1922 lägger Richard Coudenhove-Kalergi fram sina tankar om nödvändigheten av ett enat Europa i ”Paneuropamanifestet”. Påföljande år vidareutvecklar han sina idéer i en bok, ”Paneuropa”.  Den grundläggande tanken är att bevara freden, som ska uppnås genom ett såväl politiskt som ekonomiskt enat Europa. Det riktar sig inte bara till ledarna i det dåtida Europa utan också till medborgarna, som alla berörs av den framtid som skisserar sig: förlusten av Europas ledande ställning i världen, den tekniska utvecklingen, globaliseringen. Inför denna nya verklighet är det nödvändigt att enas i Europa. Grundläggande för att uppnå denna enhet är Tysklands och Frankrikes försoning, ett absolut krav för varje tanke om ett europeiskt enande.

För att bevara freden i Europa föreslår Coudenhove-Kalergi en europeisk federation, som ska omfatta alla kontinentens stater. Han ser dock ett problem med gränserna.
Europatanken är grundad på en värdegemenskap med rötter i den grekiska filosofin med demokrati, den judisk-kristna religionen och den romerska lagen, en kulturell samhörighet, som till syvende och sist garanterar en möjlighet till förståelse, sammanhållning och fred. Coudenhove-Kalergi utesluter därför Storbritannien med sina kolonier med olika värderingar på alla kontinenter. Storbritannien ser han dock som en nära, privilegierad partner och en länk mellan Europa och USA.
Också Ryssland och Turkiet utesluter han av värdegrundsmässiga och geografiska skäl: de är förankrade också i Asien. Ryssland upplevs dessutom som ett hot mot främst  de angränsande nyligen befriade staterna. Coudenhove-Kalergi förslår därför, att man ska sluta en europeisk pakt om ett gemensamt försvar, där Europa tar ett övergripande ansvar för alla europeiska stater.

En grundförutsättning för ett enat Europa är att varje medlemstats likvärdighet garanteras. Det centrala är dock den tysk-franska försoningen. Båda länderna är nu republiker med gemensamma värderingar, men är arvtagare till en djupt grundad ömsesidig avsky. En väg till försoning är gemensamma intressen. Coudenhove-Kalergi föreslår, att man upprättar en tullunion mellan länderna för att förena det franska järnet med det tyska kolet. Detta gör han alltså 30 år före Schuman-deklarationen, som 1950 inrättar Kol-och-Stålunionen som det första steget på väg till EU.
Coudenhove-Kalergi föreslår att man skapar Europas Förenta Stater - Paneuropa i fyra etapper. Som första åtgärd ska en all-europeisk konferens sammankallas, där den viktigaste punkten är samverkan och ett principiellt samtycke till bildandet av en skiljedomstol för att bevara freden i Europa. Vid detta tillfälle ska man också tillsätta ett paneuropeiskt administrativt organ för att samordna de åtgärder som måste vidtas för byggandet av Paneuropa. Vid en andra etapp inrättas den obligatoriska skiljedomstolen och dess långtgående befogenheter fastställs, hela tiden med garantier om varje ingående stats likvärdighet. I den tredje etappen införs tullfrihet inom Paneuropa. I förslaget nämns också möjligheten till en valutaunion och skapandet av en europeisk ekonomisk zon. Slutligen fullbordas Europas Förenta Stater eller Paneuropa i en fjärde etapp genom att ett parlament på 300 medlemmar  (en för varje miljon invånare) och ett Ministerråd med 26 medlemmar, d.v.s. 1 representant för varje land.
För att avpolitisera frågan om gränser ska de enbart ha en administrativ innebörd och slutligen kunna helt upphävas. Europa är en  smältdegel av olika folk. Trots det ligger alla européer helt nära varandra i kulturellt avseende, så därför finns egentligen inget hinder för att känna sig som europé. Coudenhove-Kalergi föreslår, att man inrättar ett fördrag om tolerans efter modell av det franska fördraget från 1905, som separerar kyrkan från staten.
Inom ramen för Paneuropa garanteras alla språks lika värde, men Coudenhove Kalergi förutser att detta kommer att orsaka problem och föreslår att engelskan ska vara ett lingua franca inom unionen. Genom att Storbritannien inte är medlem, gynnas inte någon medlemsstat särskilt av ett sådant beslut. Alla barn i Europa skulle i skolorna lära sig engelska samtidigt med sitt modersmål. På så vis skulle den språkliga rivaliteten försvinna.
Manifestet fick ett stort gensvar över hela Europa bland företrädare för både vetenskap och kultur och politiska ledare. Guillaume Appolinaire, Ortega y Gasset, Albert Einstein, Thomas Mann, Sigmund Freud, den franske presidenten Edouard Herriot samt konseljpresidenten och fredspristagaren Aristide Briand, som senare följs av dem som brukar kallas Europas fäder Konrad Adenauer,  Robert Schuman,  Alcide de Gasperi, Winston Churchill. Aristide Briand lade för övrigt 1929 för Nationerna Förbund fram ett förslag om en europeisk federation efter den modell som skisseras i ”Paneuropa”, vilket också Churchill följde upp 1949 i sitt öppningsanförande i Europarådets första session.
1926 hölls den första paneuropeiska kongressen i Wien med mer än 2.000 deltagare. Entusiasmen var mycket stor, men med misären i de gamla centralmakterna vann nationalsocialismen snart framsteg, vilket  kom att omöjliggöra ett närmande mellan Frankrike och Tyskland, som ju var själva grundförutsättningen för skapandet av ett enat Europa.
Coudenhove-Kalergi fortsätter dock oförtrutet att arbeta för sin sak. Han pulicerar trebandsverket Kampf um Paneuropa (1925-1928) och föreslår bl.a. 1929, att Schillers text ”Ode till glädjen”, en text skapad till sista satsen av Beethovens nionde symfoni antas som Europas hymn. Den antogs också av Europarådet 1972, och 1985 även av dåvarande EG. 1930 förslår Coudenhove-Kalergi att man en dag i maj ska fira en Europadag. Sedan 1985 är den 9 maj den officiella Europadagen.
När Tyskland annekterar Österrike 1938, flyr Coudenhove-Kalergi till USA, där han organiserar ett forskningsseminarium vid New York Universitet rörande möjligheterna till att skapa en europeisk federation. När han sedan återvänder till Europa efter krigsslutet, grundar han en europeisk parlamentarisk union 1947, som påföljande år i Haagkongressen leder till inrättandet av Europarådet i Strasbourg. Slag i slag inrättas en rad europeiska institutioner, men Coudenhove-Kalergi varnar för att man är på väg mot ett Affärsmännens Europa snarare än det politiskt enade Europa, som han strävar mot i 25 år.
Hela tiden har PaneuropaUnionen existerat som frivillig organisation, en NGO, vars ordförande Coudenhove-Kalergi är. När han slutligen avlider 1972, tas ordförandeskapet över av en annan stor europé Otto von Habsburg, som varit vice ordförande sedan 1957. Denne har ett minst lika fascinerande öde som sin föregångare.
Son till den siste habsburgske kejsaren blir han 1916 vid fyra års ålder ärkehertig av Österrike och kronprins av Ungern. Men vid krigsslutet faller det habsburgska väldet samman, alla familjens ägodelar, också de personliga, beslagtas och familjen tvingas i exil. Redan 1936 bli han medlem i Paneuropa och ser som sin livsuppgift att verka för fred och demokrati i Europa. Efter Anschluss flyr Otto till Frankrike, eftersom han är efterlyst och dödsdömd av Hitler, och sedan till USA där han knyter kontakter på högsta nivå både bland amerikanska och europeiska statsmän. Återkommen till Europa förhandlar han bakom scenen för att de forna habsburgska länderna ska förbli fria och inte komma under sovjetiskt förtryck. Som bekant lyckas han endast med Österrike. När han blir ordförande i Paneuropa Unionen 1973, arbetar han, inte utan personligt risktagande, för att bygga upp nationella paneuropa-föreningar också bakom järnridån.
När Otto 1979 blir vald till Europaparlamentet som representant för Tyskland där han är bosatt, får han en politisk plattform, varifrån han kan arbeta för en befrielse av de centraleuropeiska staterna under mottot ”Paneuropa är hela Europa”. I Europaparlamentet bli han kvar till 1999, då han avgår p.g.a. ohälsa, men han fortsätter som Paneuropaunionens ordförande till 2004. Han är ständigt fokuserad på länderna bakom järnridån, skriver en rapport om situationen i de baltiska länderna, ser till att inbjudningar till konferenser i Strasbourg skickas till forskare från länderna i Centraleuropa och Jugoslavien och sitter som ordförande i parlamentets utrikeskommitté med i alla förhandlingar som rör dessa stater.
Under 80-talet börjar sprickor i det sovjetiska väldet bli synliga. Solidarnosc i Polen, den ungerska regeringen som allt oftare hävdar sin självständighet gentemot Sovjetunionen, slutligen Gorbatchev som talar om Glasnost och Perestroika, viket leder till att president Reagan uppmanar honom ”tear down this wall” - detta och mycket annat ser vi åtminstone i efterhand som tydliga tecken.
Under våren 1989 pågår stora antisovjetiska demonstrationer i universitetsstäderna i DDR, framför allt i Leipzig och Dresden. Året innan hade Otto von Habsburg för första gången kunnat resa till Ungern med en delegation från Europaparlamentet och ges möjlighet att tala vid universitet i Budapest. Påföljande år är han i universitetsstaden Debrecen. Där föds idén om en Paneuropeisk Picknick, ett symboliskt möte på den österrikisk-ungerska gränsen, där man vill klippa upp gränstaggtråden och ta ett steg mot ett enade av Europa - åtminstone för några timmar. Picknicken förbereddes noga med så bred informationsspridning som möjligt, också bland de många östtyskar, som befann sig på semester vid Balaton-sjön. För att inte provocera Moskva och inte dra uppmärksamheten från budskapet ”Paneuropa är hela Europa” valde Otto att inte själv närvara utan låta sig representeras av sin dotter Walburga.
Den 19 augusti 1989 gick så pick-nicken av stapeln. Tusentals människor hade samlats. Walburga läste upp sin fars tal och klippte sedan av taggtråden. De ungerska soldater, som bevakade gränsen valde att helt ignorera vad som hände och lät saker och ting ha sin gång. Som Walburga senare sade: ”De var de verkliga hjältarna som struntade i sina givna order.”
Ungrare och tyskar strömmade alltså i tusental in i Österrike. Efter några timmar vände de flesta ungrare tillbaka hem, men 661 östtyskar valde att stanna i väst och fördes till Wien, varifrån de fortsatte till München för vidare öden.
Den paneuropeiska picknicken blev den största massflykten från DDR och gav ett enormt genomslag i Centraleuropa. DDR:s regeringschef Erich Honnecker sade i en radiointervju några dagar senare: ”Paneuropa har slagit sönder min dröm om ett socialistiskt Europa”. Picknicken blev en av dess händelser som Stefan Zweig en gång kallade ”die Sternstunden der Menchheit”, mänsklighetens stjärnstunder, sådana händelser, där historien vänder på ett enda datum, en enda timme, ibland bara på en enda minut.
Några månader senare, den 9 november, föll Berlinmuren, Sovjetunionen föll samman 1991 och de baltiska staterna och länderna i Centraleuropa erövrade sin frihet. Genast påbörjades förhandlingarna om deras tillträde till EG. Dessa förhandlingar tog tid, en rad krav skulle tillgodoses, som innebar en omstrukturering av hela samhällen, där inte bara de ekonomiska strukturerna skulle ändras utan också exempelvis en rad lagar för att möta EG:s krav inte minst på garantier för de mänskliga rättigheterna. I detta arbete deltog inte bara Otto von Habsburg, utan också många andra paneuropéer, officiellt och inofficiellt – det sistnämnda inte minst viktigt för att bereda vägen för de slutliga besluten.
Den 1 maj 2004 utökades EU med 10 medlemsstater för att 2007 integrera ytterligare två. 2013 tillkom Kroatien. Övriga länderna på Balkan, de som till allas fasa utkämpade ett krig på 90-talet, är nu på väg att lösa sina konflikter och förhandlar med  EU. Frågan om Turkiet är ännu inte löst trots många och långa år av förhandlingar.
Har den paneuropeiska drömmen gått i uppfyllelse? Ja, om man ser att 28 europeiska stater nu ingår i samma förbund med en allt större integration inom marknad och ekonomi, inom lagstiftning och för att lösa problem som den gränsöverskridande kriminaliteten. Men hur är det med den del som Richard Coudenhove-Kalergi alltid lyfte fram som av avgörande betydelse: de europeiska folkens helhjärtade stöd för det europeiska projektet? Där ser det i dessa dagar allt sämre ut, inte minst med det ökande inflytandet av nationalism i alla våra länder. Vart tar det då vägen? Låt oss inte glömma att Paneuropa är i grunden ett fredsprojekt, som syftar till att bevara ett Europa i fred, där länderna samarbetar för att bevara den unika europeiska kulturen men också för att skapa förutsättningar för ekonomisk utveckling och välstånd.
Det är i detta sammahang föreningen internationella PaneuropaUnionen med dess nationella föreningar kommer in. Den svenska föreningen, grundad 1992, vill verka för att höja medvetandet om vår europeiska tillhörighet, naturligtvis informera  om EU och dess utveckling, men också driva på kontakterna med européer i andra länder och därigenom öka kunskaper och förståelse. Skälen för ett enat Europa som Richard Coudenhove-Kalergi lade fram 1923 är alltjämt giltiga och så är hans förslag om genomförandet. Han är Europas verklige fader.

måndag 13 oktober 2014

Picknick‏en

25 år har gått sedan den Paneuropeiska pick-nicken den 19 augusti 1989, då Walburga von Habsburg för några timmar öppnade gränsen mellan Ungern och Österrike genom att klippa av taggtråden intill ungerska Sopron. Tusentals ungrare tog tillfället i akt att "besöka Österrike" och vandrade fram och tillbaka, men 661 östtyskar, som semestrade i Ungern, flydde då över till väst. Detta var en av de mest markanta händelserna som ledde till murens fall i november. Erich Honnecker sade i ett radiotal: ”Paneuropa har krossat min dröm om ett socialistiskt Europa”.
Den 19 augusti i år samlades paneuropéer från Österrike, Ungern och Sverige för att på stället fira 25-årsminnet av denna viktiga händelse i Europas historia.
Walburga von Habsburg, numera också -Douglas och vice ordförande i den svenska Paneuropaföreningen, var på plats och höll ett anförande, där hon erinrade om sin fars insatser för att påverka de centraleuropeiska ländernas frigörelse från Sovjetunionen. Otto von Habsburg, ordförande för den internationella Paneuropaunionen i 40 år, likaså europaparlamentariker i 20 år, hade glädjen att se 10 centraleuropeiska länder bli medlemmar av EU, innan han avgick som ordförande. Han och den ungerske presidenten Imre Poszgay planerade picknicken, men det var hans dotter Walburga som genomförde den.

Sju tillresta svenskar, bl.a. ordförande och generalsekreteraren, deltog i firandet, tillsammans med bl.a. företrädare för delstaten Burgenland förutom paneuropéer från Österrike och Ungern och ett stort antal "allmänhet". Vi besökte också Picknick-monumentet, som ligger inne i Ungern, någon km ifrån den plats där gränstaggtråden klipptes av.

fredag 12 september 2014

LUNCHKLUBBEN
Hösten 2014

2014-09-30

Talare vid höstens första möte i lunchklubben är
Ambassadör Örjan Berner
som har varit ambassadör i bl.a. Warszawa, New Delhi och i Moskva (1989-1994 - när kommunismen föll och under tiden som staten Ryssland bildades). Därefter var han ambassadör i Bonn och Paris.
Som diplomat har Örjan Berner stort anseende för sina kunskaper, analytiska förmåga och sin breda erfarenhet. Örjan Berner har nyligen kommit ut med boken Härskarna i Kreml - från Gorbatjov till Putin och kommer att tala över

Ryssland, Ukraina och EU - konflikt eller samarbete

Datum: Tisdagen den 30 september 2014 kl. 12.30.
Plats: Odd Fellow Huset, Västra Trädgårdsgatan 11.
Pris: Kronor 170:- för lunch och föredrag.
Gäster kan välja mellan att betala lunchkostnad eller medlemsavgift, 200,-.

Anmälan senast den 28 september till i.wiik@comhem.se, (Obs!!!)

Obligatorisk avanmälan för den som anmält sig men får förhinder. Utan avanmälan måste vi tyvärr ändå ta betalt för lunchen.

***

Boka också in tiden för nästa möte i lunchklubben: den 28 november. Då talar Anna Maria Corazza Bildt, nyligen omvald till Europaparlamentet, där hon bl.a. är vice ordförande för IMCO Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd.


tisdag 2 september 2014

Europasamarbetets utmaningar - vad vill politikerna?

                                INBJUDAN

Europasamarbetets utmaningar - vad vill politikerna?

Vilka frågor vill partierna prioritera och driva på EU-nivå den kommande mandatperioden?

Vilka är de stora utmaningarna i Europasamarbetet och hur ska Europa komma på ekonomiska fötter igen?

Vilken väg vill partierna ta i de stora europeiska framtids-frågorna som asyl-­ och migrationspolitiken, klimatfrågan, energipolitiken, brottsbekämpning och EU:s gemensamma utrikespolitik? Mer än hälften av de lagstiftande beslut som fattas i riksdagen och kommunfullmäktige har sitt ursprung i Bryssel.

Välkommen till utfrågningen av politiker där vi synliggör partiernas inställning till  Europasamarbetet och deras ståndpunkt i aktuella sakfrågor.

Medverkande:
Bodil Ceballos (mp) Europaparlamentariker och ledamot av säkerhets-­ och försvarsutskottet.
Gustav Blix (m) riksdagsledamot och ledamot i EU-­nämnden.
Marie Granlund (s) riksdagsledamot och vice ordförande i EU-­ nämnden.
Oscar Wåglund (fp) statssekreterare hos EU-­minister Birgitta Ohlsson.

Utfrågningen leds av Ewa Hedlund, journalist och Europarörelsens styrelseordförande och Håkan Jonsson, konsult och Paneuropas styrelseordförande.

Tid: 18.00 – 19.30, 11 september 2014
Plats: Europahuset, Regeringsgatan 65, plan 2, Stockholm
Europahusets entré stängs kl 18.00, så kom i tid!
Seminariet är kostnadsfritt och avslutas med mingel.

Anmälan till europavannerna@gmail.com senast 8 september. 

Seminariet arrangeras av Svenska Europarörelsen och Svenska Paneuropaföreningen.

Ambassadbesök

Höstens första ambassadbesök äger rum på Italiens ambassad den 3 september kl. 17.00.  
Ambassadör Elena Basile
tar emot på italienska ambassaden för att informera om planerna för det italienska ordförandeskapet. 
Detta event är öppet endast för medlemmar.

onsdag 7 maj 2014

Inbjudan till After Work-möte
 

Europa över en öl


Torsdagen den 8 maj 2014 kl.17.30


Kl. 18.00 talar

Kjell Torbiörn
tidigare kanslichef vid Europarådet
om
"1914 -2014:Vad har Europa lärt sedan första världskriget för att förhindra ett tredje världskrig?"


på Restaurang Järntorgspumpen, Järntorget 83, i Gamla Stan.

                   Anmälan till mats.o.aberg@telia.com

Välkommen till Europadagen 2014 i Stockholm

- på Europahuset, Regeringsgatan 65!

Från klockan 8.00 till 16.45

Sexton dagar före valet till Europaparlamentet den 25 maj (förtidsröstning möjlig från 7 maj).
En av huvudaktiviteterna på Europadagen 2014 blir en valdebatt om Europafrågor mellan förstanamnen på vallistorna för de svenska partier som idag är representerade i Europaparlamentet.
  • Förutom valdebatten blir det seminarier och debatter om bland annat:
  • Opinionen och Europaparlamentsvalet
  • Rörligheten inom EU
  • Ungdomsarbetslöshet
  • Samt utdelningen av utmärkelsen Årets Europé 2014

Klicka på länken för att hitta programmet. Alla seminarier och debatten är öppna för alla. Europadagen 9 maj‎

tisdag 6 maj 2014


Kom till Europahuset och fira Europadagen med oss!

Kom till Europahuset och fira Europadagen med oss!Välkommen till Europadagen 2014 i Stockholm på Europahuset, Regeringsgatan 65. Vi bjuder på ett heldagsprogram den 9 maj från klockan 8.00 till 16.45.
 

Evenemang

Klara, färdiga... rösta! Startskottet för EU-valet går den 7 maj
07/05/2014

Klara, färdiga... rösta! Startskottet för EU-valet går den 7 maj

Den 7 maj kl. 09.00 öppnar förtidsröstningslokaler i hela Sverige inför Europaparlamentsvalet den 25 maj. Vill du vara först i mål?
ANDERS SELNES ÅRETS EUROPÉ 2014

Anders Selnes, chefredaktör på Europaportalen, har utsetts till  Årets Europé 2014 för sitt arbete med nyhetssajten Europaportalen om EU och Europa. Utmärkelsen överlämnas av EU-minister Birgitta Ohlsson på Europadagen den 9 maj.


År 1999 väckte Anders Selnes idén om att EU och Europa borde belysas på ett sätt som var mer relevant för en bred, svensk läsekrets. Från en blygsam start med hjälp av familjedatorn har Europaportalen vuxit till att bli Sveriges viktigaste forum för en bred och djup information och debatt om EU och Europa. Nyhetssajten Europaportalen är idag väl förankrad i olika intressen och har hög trovärdighet.

Europaportalen har blivit den centrala arenan för de som vill lära, följa med och debattera frågor som är angelägna för Sverige i Europa och Europa i Sverige. Portalen gör en viktig bildningsinsats.

Motiveringen till att Svenska Europarörelsen tilldelar Anders Selnes utmärkelsen Årets Europé 2014 lyder:
"För att han genom att utveckla och driva Europaportalen med sakkunskap, envishet och engagemang har visat att det går att belysa Europafrågor på ett sätt som är relevant för en svensk läsekrets, och för att han därmed tagit Europa lite närmare vår vardag."
Jag är väldigt stolt över utmärkelsen men vill även lyfta fram de som idag och tidigare jobbat eller på annat sätt engagerat sig för Europaportalen, säger Anders Selnes.

Utmärkelsen Årets Europé 2014 delas ut den 9 maj 2014 klockan 14.40 på Europahuset, Regeringsgatan 65. Ceremonin ingår i Europadagen som äger rum i Europahuset hela dagen.

söndag 13 april 2014
Fyra samtal 2014:


Mänskliga rättigheter,
demokrati och rättssamhälle
Europa och honnörsorden
Måndagen den 28 april 2013, kl. 13.00 – 16.30
Europahuset, Regeringsgatan 65, Stockholm
Organiserat av Svenska Paneuropaföreningen i samarbete med
Europeiska Kommissionens representation i Sverige och
Europaparlamentets informationskontor i Sverige

Seminariet är kostnadsfritt. Anmälan senast 23 april till:
e-post
cberg884@gmail.com eller telefon 0723-63 67 92


BAKGRUND
En av de viktigaste lärdomarna av nittonhundratalets första hälft var att grundläggande värderingar som mänskliga rättigheter, demokrati och rättssamhällets principer måste skyddas, bevaras och – framförallt – tillämpas.
I Europa hade Winston Churchill mitt under brinnande världskrig föreslagit att ett gemensamt råd skulle bildas av europeiska demokratier. Hans idé förverkligades när tio europeiska stater bildade Europarådet den 5 maj 1949.
När han i augusti samma år deltog i den första sessionen av dess parlamentariska församling summerade han organisationens mål:
"We aim at the eventual participation of all European peoples whose society and way of life are not in disaccord with a charter of human rights and the sincere expression of free democracy".
Den 4 november 1950 undertecknades Europeiska Konventionen om skydd för mänskliga rättigheter.
Sex av Europarådets medlemsstater fördjupade samarbetet, vilket under årens lopp utvecklats till den Europeiska Union den är idag.
När Berlinmuren fallit och Sovjetunionen upplösts, ansökte en rad länder i Öst- och Centraleuropa om medlemskap i Europarådet och senare i EU. Europa var attraktivt. Europa hade ”soft power”.
1993, inför de planerade utvidgningarna, antog dåvarande EG de s.k. Köpenhamnskriterierna. De utgjorde bl.a. politiska krav som måste uppfyllas av kandidatländerna. Dessa villkor hämtades direkt från Europarådet och gällde garantier för demokrati, mänskliga rättigheter, en fungerande rättsstat och skydd för nationella minoriteter.
Det innebär att vi idag har två dominerande europeiska organisationer som bygger på samma nobla ideal och upphöjda värderingar: Europarådet med 47 medlemsstater (alla Europas länder utom Vitryssland) och EU med sina 28. Samtliga dessa stater – alltså inte bara EU-medlemmarna - har accepterat principerna om mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatlighet och åtagit sig att hålla dem i helgd. Dessutom kan i sammanhanget nämnas Organisationen för Säkerhet och Samarbete i Europa (OSSE), som också har utomeuropeiska medlemsstater.
Men det fanns – och finns - repor i lacken. Redan 1949 hade Europarådet tummat på principerna om demokrati och rättsstatlighet när de första nya medlemmarna, bl.a. Turkiet, accepterades.
Såväl de europeiska organisationerna som deras medlemsländer har under årens lopp gjort åtskilliga avsteg från de högtidliga åtagandena. Romernas situation i Europa är en tydlig illustration till att den utlovade minoritetspolitiken inte har fungerat och åtskilliga undantag från bestämmelser om medborgarnas rättssäkerhet har gjorts t.ex. i terrorismbekämpningens namn. På sina håll har pressfriheten inskränkts och rättssystemet politiserats. Konflikten mellan Ryssland och Ukraina är ett lackmustest beträffande grundläggande värderingar.
2014 års Fyra samtal om Europa handlar om högtidliga åtaganden, tveksamma, eller rentav skamliga, försummelser och brister – och hur vi skall kunna rätta till våra tillkortakommanden och gå vidare med högburet huvud.PROGRAM - Fyra samtal 2014
MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER, DEMOKRATI OCH RÄTTSSAMHÄLLE
EUROPA OCH HONNÖRSORDENModerator: Mats Åberg13.00-13.35 1: När grundläggande värderingar måste tas på allvar – Lärdomar från två världskrig

Göran Melander (Professor emeritus, chef för Raoul Wallenberginstitutet),
Björn von Sydow (f.d. talman och statsråd)13.35-14.20 2: Europa som paradiset – Europas och EU:s ”soft power”

Jens Orback (f.d. statsråd, chef för Olof Palmecentret),
Lisbeth Aggestam (forskare, Göteborgs universitet),
Jan Lundvik (f.d. ambassadör i Budapest och Chişinau)14.20-14.50 Kaffepaus14.50-15.35 3: När verkligheten gör sig påmind – Ett undantag hit, ett undantag dit…

Hans Corell (bl.a. f.d. rättschef i UD och FN),
Inga-Britt Ahlenius (bl.a. f.d. utredare av korruption och nepotism inom Europeiska kommissionen och ansvarig för revisionsmyndigheten i Kosovo),
Irka Cederberg (frilansjournalist som bl.a. skrivit om romer i Europa)15.35-16.30 4: Efter värderingarnas stresstest – Hur befäster vi de höga idealen?
Maria Åsenius (f.d. statssekreterare, chef för EU-kommissionären Cecilia Malmströms kabinett),
Jasenko Selimovic (f.d. statssekreterare, kandidat till Europaparlamentet),
Håkan Jonsson (f.d. statssekreterare, ordförande i Svenska Paneuropaföreningen)


16.30 Mingel med förfriskningar


onsdag 26 mars 2014

LUNCHKLUBBEN
Våren 2014
Möte nr IV
Arméchefen, general Anders Brännström
Försvarssamarbetet: Sverige och Europa


Datum: Onsdag 2 april 2014 kl. 12.30.

Plats:  Odd Fellow Huset, Västra rädgårdsgatan 11.

Pris:   Kronor 170:- för lunch och föredrag.
Gäster kan välja mellan att betala lunchkostnad eller medlemsavgift, 200,-.
Anmälan senast den 30 mars till Carin Berg, mailadress: cberg884@gmail.com
Obligatorisk avanmälan för den som anmält sig men får förhinder. Utan avanmälan måste vi tyvärr ändå ta betalt för lunchen.

onsdag 19 mars 2014

Seminarium


KONSUMENT I EUROPA

I samarbete med Europaparlamentets informationskontor i Stockholm

inbjuder Svenska Paneuropaföreningen till ett

Seminarium


Måndagen den 24 mars, kl. 14.00-15.30
i
Europahuset,

Regeringsgatan 65, Stockholm

Vad finns det för regler och vad har man för skydd som konsument i Europa?

EU:s inre marknad har gett oss tillgång till fler och billigare varor och tjänster. Men ibland uppstår också problem när vi reser och bor, shoppar, ringer och surfar i annat EU-land, eller handlar importerade leksaker och matvaror här hemma, eller kanske sitter vid datorn och köper elektronik, kläder och konsertbiljetter på nätet.

Välkommen att få veta mer om inre marknadens möjligheter och fallgropar för oss konsumenter, om EU-samarbetet för ett bättre konsumentskydd och om vart du kan vända dig för att få hjälp.

Medverkande:
Jolanda Girzl, chef för Konsument Europa vid Konsumentverket,
Åsa Westlund (s), europaparlamentariker bl.a. i Utskottet för Miljö, djurskydd och livsmedelssäkerhet
Roland Utbult (kd), riksdagsledamot, medlem i Civilutskottet och EU-nämnden.


Anmälan till Paneuropa, på cberg884@gmail.com

Seminariet är kostnadsfritt.

onsdag 12 mars 2014
Ambassadbesök

Våren 2014


Nederländernas ambassad

Ambassadör Philip de Heer

talar över ämnet

Från mönsterelev till rebell – Nederländerna i EU.”

Som en bakgrund har ambassadören har sänt oss en artikel, här bifogad, av Nederländernas utrikesminister Frans Timmermans.
Ambassadörens föredragning följs av diskussion och mingel.

Mötet äger rum
måndagen den 24 mars 16.30 – 18.00

på Nederländernas ambassad, Götgatan 16.


Anmälan senast torsdagen den 20 mars görs till Carin Berg, cberg884@gmail.com, mobil 0723-63 67 92


After Work
EUROPA ÖVER EN ÖL
(eller ett glas vin...)

Peter Kleen, handelspolitisk konsult,
talar om

Ökad frihandel med USA – en chans för Europa?”


Tid och plats: onsdagen den 12 mars kl. 17.30 (Obs!), en trappa ner på den anrika puben Järntorgspumpen, Järntorget i Gamla Stan.


Att delta i after work-mötena är enkelt: man slinker in på hemvägen utan föregående anmälan. Öl och vin finns till rabatterade priser.