torsdag 25 december 2014

Julbrev till medlemmarna

Ordförandens julbrev till medlemmarna ger en översikt  över årets aktiviteter

Kära Paneuropéer, 
Som ordförande i Svenska Paneuropaföreningen vill jag med dessa rader summera 2014 och titta lite framåt mot 2015. 
Förra året inledde jag min julhälsning med att 2013 var ”året då Europa fortsatte att sakta och mödosamt försöka ta sig ur sin ekonomiska kris, Kroatien blev EU:s 28:e medlemsland och Ukraina hamnade mitt i en identitetskris som vi fortfarande inte vet vad den kommer att leda till.” Det är skrämmande att konstatera, att det blev värre än vad vi alla hade föreställt oss. 2014 blev nämligen året då visserligen trevande förbättringar skedde – och två viktiga val i Sverige och Europa ägde rum – men som på många sätt blev Europa från sin sämsta sida. Extremister vann framgångar i valet till Europaparlamentet. Och det finns uppenbarligen intressen och ledare på vår kontinent som försöker tillämpa 1800-talets metoder för mellanfolkligt beteende på 2000-talets verklighet. Så skönt då att vi i dag i Europa har strukturer för både mänskliga rättigheter, säkerhetspolitik, ekonomiskt samarbete och politiskt samarbete som utgör ett bålverk mot sådana maktpolitiska strävanden och mot försök att ”härska och söndra”. 
Vår förenings traditionella "Fyra samtal om Europa" vid årsmötet i april, denna gång med rubriken “Demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstatlighet – Europa och honnörsorden”, var en stor framgång och som vanligt inför fullsatt auditorium. Vi har hållit sju lunchklubbsmöten med talare såsom arméchefen Anders Brännström, ambassadören Örjan Berner, eller DN:s utrikeskorrespondent, Europajournalisten Annika Ström Melin. Greklands ambassadör, Ms Aliki Hadji, informerade om sina planer för vårens EU-ordförandeskap på Europahuset. Den holländske ambassadören, Mr Philip de Heer, bjöd in oss på ambassaden för att tala om det 400-åriga samarbetet mellan Sverige och Nederländerna. När EU-ordförandeskapet gick över till Italien blev vi inte bara inbjudna till ambassaden för briefing och mingel, utan Ms Basile hade också älskvärdheten att bjuda föreningens medlemmar såväl till vernissagen av Pompejiutställningen som till den avslutande konserten på Konserthuset. Under sista veckan före jul besökte vi den lettiske ambassadören, Gints Jegermanis, och fick information både om Lettlands planer för sitt ordförandeskap och om hur landet upplever det nuvarande säkerhetspolitiska läget. Vi har tillsammans med Europarörelsen och andra deltagit i samarbetsprojektet ”Europavännerna”. Vi har även deltagit i juryn bakom priset "Årets europé", som 2014 tilldelades Anders Selnes, drivkraften bakom sajten ”Europaportalen”.  Från 1 januari kan ni alla vara med och nominera kandidater till att få utmärkelsen år 2015.
För mig personligen var nog hösten 2014 höjdpunkten under mina hittills nära tre år som ordförande för vår förening. I augusti firade vi 25-årsminnet av den ”Paneuropeiska pick-nicken”. Vår egen styrelseledamot och vice ordförande i föreningen, Walburga Habsburg Douglas, var själv en av de modiga européer som då deltog aktivt i en fredlig demonstration, där man klippte upp stängslet mellan Österrike och Ungern, och därmed både praktiskt och symboliskt bidrog till att riva järnridån. Nu högtidlighöll vi minnet med flera ceremonier på plats där sju medlemmar från vår förening deltog.
Sedan, i november, höll vi ett seminarium till hundraårsminnet av Första världskriget och 75-årsminnet av början på Andra världskriget samt 25-årsminnet av Murens fall. Seminariet, som vi genomförde tillsammans med Europarörelsen, SKEN och Unga européer, var oerhört fint. Vi fick uppleva tankeväckande och rörande tal och presentationer, och Kulturhusets lokal ”Studion” var fullsatt till sista plats. Tack till alla som bidrog och som deltog i publiken. Våra samarbetspartners i Kulturhuset var mäkta imponerade av uppslutningen och av det proffsiga genomförandet. 
För 2015 planerar vi bl.a. för årets Fyra samtal. Traditionsenligt kommer det att genomföras i anslutning till föreningens årsmöte, som äger rum den 20 april 2015 och kommer att handla om “Europa och extremiströrelserna” med fokus både på extremhöger och extremvänster och hur dessa påverkar samhällsklimatet.
Sist vill jag tacka er alla. Alla ni medlemmar som kommit på våra program och som stöttar oss. Alla i styrelsen, särskilt de som gör extra insatser för vår mötesverksamhet och för allt det praktiska med utskick och kallelser. Det är med tillförsikt vi kan se fram mot 2015. Men först ska vi ha en skön jul- och nyårsledighet!
God Jul och Gott Nytt År!
Håkan Jonsson
Ordförande  

måndag 8 december 2014

SPEAK UP EUROPE!

Tankesmedjan Global Utmaning, Svenska Europarörelsen och Stockholms Utrikespolitiska Förening bjuder tillsammans in till ett seminarium i samarrangemang med den franska tankesmedjan Notre Europe som en del i projektet ”The EU Looks Ahead!”.
”The EU Looks Ahead!” syftar till att stärka medborgarnas röster och inflytande i Europa och därmed det europeiska projektet och demokratin. Vilka möjligheter har NGOs att göra sina röster hörda i maktens korridorer i Bryssel? Vilket inflytande har egentligen en svensk europaparlamentariker? Vad innebär vårt europeiska medborgarskap och identifierar vi oss egentligen som européer?

Välkommen till ett samtal om vårt Europa!

När: 11 december, kl. 17:30-19:30 + mingel

Var: Europahuset, Regeringsgatan 65, plan 2, Stockholm
Anmälan till info@svenskaeuroparorelsen.se senast 9 decemberPROGRAM

17:30 – 18:00 Inledande samtal: Hur kan medborgarna påverka utvecklingen i EU?
Lisa Dellmuth, Lektor internationella relationer Stockholms Universitet, Forskare Stockholm Resilience Center, Julia Jonsson, Företagsekonomisk Student vid Stockholms Universitet, Moderator: Jonathan Melanson, Utrikespolitiska Föreningen

18:00 – 18:45 Att påverka EU – som europaparlamentariker
Göran Färm, f d Europaparlamentariker (s), Moderator: Ewa Hedlund, Svenska Europarörelsen

18:45 – 19:30 Att påverka EU – som NGO
Svenne Junker, Sakkunnig EU, Naturskyddsföreningen, Magdalena Streijffert, Generalsekreterare, Fairtrade, Elvy Svennerstål, Styrelseledamot, European Womens Lobby (EWL), Victoria Engman-Broadley, EU-samordnare, Stockholms Stadsmission, Moderator: Anne-Margret Wachtmeister, Global Utmaning

19:30 – 20:30 Mingel

Seminarium om Sverige och EUs bankunion

Den 4 november i år sjösattes det nyinrättade tillsynsorganet Single Superviory Mechanism (SSM), som en del av den Europeiska Centralbanken, ECB. Denna nya avdelning inom ECB skall vara tillsynsmyndighet för de banker i euroländerna som har en omsättning på över 30 miljarder euro eller mer än en femtedel av hemlandets bruttonationalprodukt. Detta innebär att cirka 150-200 banker kommer att övervakas. Övriga banker övervakas av de nationella myndigheterna. Banktillsynen utgör det första steget mot en bankunion i Europa. Förslagets politiska innebörd är att EU tar över styrning och tillsyn över euroländernas gränsöverskridande och systemviktiga banker.

I den europeiska bankunionen, som förhandlas inom EU, skall även ingå en bankakut (avvecklingsfonden) och gemensamma insättningsgarantier. Bankakuten (Single Resolution Mechanism, SRM) planeras att komma igång med sin verksamhet 2016. Dock har inga beslut, till dags datum, spikats beträffande den slutliga utformingen av insättningsgarantin.
Syftet med europeiska bankunionen är att undvika kriser i banksystemet och t ex förebygga att krisdrabbade banker i framtiden inte skall rekapitaliseras på skattebetalarnas bekostnad. Bankunionen står öppen för EU-länder utanför eurozonen som frivilligt väljer att samarbeta med ECB. Sverige har valt att tills vidare inte delta i bankunionen.

Bankunionens konstruktion och syfte, för- och nackdelar samt huruvida Sverige skall ingå eller inte i denna union kommer att analyseras och diskuteras på seminariet av tidigare statssekreterare Johanna Lybeck Lilja, statssekreterare Ulf Holm, Bankföreningens vd Tomas Östros och LOs chefsekonom Olof Pettersson. Moderator är Forum för EU-debatts ordförande Michael Sohlman.

Lokal och tid: Kungliga myntkabinettet, Slottsbacken 6, 111 30 Stockholm, 10 december, kl 13.30 – 15.00.
Anmäl deltagande till info@forumeudebatt.se

Välkomna!


Johanna Lybeck Lilja har varit statssekreterare i Finansdepartementet med ansvar för finansmarknadsfrågorna och har tidigare bl a arbetat på Sveriges Riksbank som rådgivare i EU-frågor och enhetschef på avdelningen för finansiell stabilitet. Johanna Lybeck Lilja har i stor omfattning deltagit i internationella arbetsgrupper, främst inom EU, men även inom ramen för G10-ländernas samarbete.

Ulf Holm är statssekreterare åt finansmarknads- och konsumentminister samt biträdande finansminister Per Bolund. Han var Riksdagens andre vice talman 2010–2014. Holm var ledamot av Europaparlamentet 1995–1999 och riksdagsledamot 2002–2014.

Tomas Östros är vd för Svenska Bankföreningen och var tidigare socialdemokratisk politiker. Östros var statsråd 1996-2006 som biträdande finansminister samt utbildnings- och näringsminister. Han var riksdagsledamot 1994-2012.

Ola Pettersson är LOs chefsekonom. Tidigare har han arbetat på Riksbanken och som politiskt sakkunnig i statsrådsberedningen och näringsdepartementet.

tisdag 2 december 2014Svenska Paneuropaföreningen                         Ambassadbesök

Hösten 2014

Lettlands ambassad

Ambassadör Gints Jegermanis

tar emot på

lettiska ambassaden,
Odengatan 5

Onsdagen den 17 december kl. 17.00

Ambassadören informerar om planerna för EU-ordförandeskapet 1 januari – 30 juni 2015.


Anmälan till besöket görs till Carin Berg, cberg884@gmail.com,
mobil 0723-63 67 92 senast den 12 december.


måndag 1 december 2014

Tar EU mänskliga rättigheter på allvar?

Vad kan EU göra när medlemsstaterna kränker dessa rättigheter, vilken betydelse har EU:s stadga för grundläggande rättigheter och hur kan EU:s institutioner agera för att säkerställa skyddet av de mänskliga rättigheterna? Vid den här konferensen kommer EU:s roll när det gäller skyddet för de mänskliga rättigheterna i Europa att diskuteras.

Talare:
Margot Wallström, utrikesminister (inledningsanförande)
Kristina Ljungros, ordförande, RFSU
Rasmus Isaksson, ordförande, DHR
Karin Fagerholm, jurist, Rädda Barnen.
Iain Cameron, professor i folkrätt, Uppsala universitet
Pernilla Lindh, f.d. svensk domare, EU-domstolen
Jonas Grimheden, Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter
Jörgen Hettne, forskare i juridik och tillförordnad direktör, Sieps
Lawen Redar, ledamot i riksdagens EU-nämnd (S)
Maria Weimer, ledamot i riksdagens EU-nämnd (FP)
Moderator
Hanna Gerdes, Fonden för mänskliga rättigheter

Tid
Måndag 8 december,
14.00 – 17.30. Registrering från 13.30

Plats
Myntkabinettet,
Slottsbacken 6, Stockholm

Språk
Svenska

Anmäl här senast 3 december. Observera att antalet platser är begränsat.

Konferensen är avgiftsfri och öppen för allmänheten.

Konferensen är ett samarbete mellan Fonden för mänskliga rättigheter och Svenska institutet för europapolitiska studier (Sieps).