fredag 5 november 2021


Svenska Paneuropaföreningen bidrar till konferensen om Europas framtid 

Konferensen om Europas framtid

Ett huvudsyfte med konferensen är att engagera unionens medborgare i en diskussion  om hur man vill att unionens ska utvecklas och om dess problem och utmaningar.

Mot denna bakgrund har en enkät cirkulerats till föreningens medlemmar. I enkäten har medlemmarna tagit ställning till ett antal påståenden om centrala frågor i EU-samarbetet. Det preliminära resultaten har presenterats och diskuterats vid Paneuropa lunchklubb "Konferensen om Europas framtid - hur kan Paneuropaföreningen bidra" 21 oktober. Resultatet av enkäten och diskussionen har nu sammanfattats i ett dokument som har tillställts konferensens sekretariat. 

       Läs hela vårt bidrag i de länkade dokumenten nedan.  

Svenska Paneuropaföreningens bidrag till konferensen om Europas framtid 
Bilaga till Svenska Paneuropaföreningens bidrag till konferensen om Europas framtid

 

Vill du veta mer om konferensen? 

Ta del av allt i konferensen och andra organisationers bidrag och event på Konferensen om Europas framtid


 

 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar