torsdag 15 juni 2017

Svenska Paneuropaföreningen besöker Historiska muséet

Den 14 juni höll föreningen ett medlemsmöte på Historiska muséet där vi fick en guidning och presentation av utställningen på temat vikingatiden. Det var ett 30-tal medlemmar som deltog i träffen och vi tog del av teorierna kring bakgrunden till vikingatiden med dess vidsträckta resandeströmmar söderut och öster om  det Europa vi känner idag.På bilden flankeras den ståtliga runstenen av Historiska muséets guide Elisabeth Ryde.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar