tisdag 8 juni 2021

Webbinarium 23/06: Därför underkände Europadomstolen den svenska FRA-lagen[OBS] Seminariet går att se i efterhand genom att klistra in följande länk i er sökmotor: https://fb.watch/v/1cVawIIWW/

Svenska Paneuropaföreningen tillsammans med Institutet för Europarättslig forskning vid Stockholms Universitet bjuder in till webbinarium den 23 juni kl 13.00.

Den 25 maj 2021 fällde Europadomstolen Sverige i målet Centrum för rättvisa v. Sweden: Den svenska FRA-lagen, som reglerar statens hemliga ”massövervakning”, innehåller enligt Europadomstolen inte ett tillräckligt skydd mot godtycklighet och missbruk. Lagen står därför i strid med Europakonventionens krav på skydd för den personliga integriteten.

Fredrik Bergman och Alexander Ottosson från Centrum för rättvisa redogör för Europadomstolens dom och dess betydelse för skyddet för den personliga integriteten och rättsstaten i den digitala tidsåldern. Fredrik och Alexander kommer att redogöra för FRA-lagen, den stora debatt som var kring den när den antogs år 2008, varför Centrum för rättvisa valde att lämna in ett klagomål till Europadomstolen samt vad domen innebär för Sverige och för signalspaning i Europa.

Moderator är Claes Granmar, docent i europarätt vid Stockholms universitet.

Webbinariet kommer att sändas via Svenska Paneuropaföreningens facebooksida som ni hittar HÄR.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar