söndag 1 maj 2016

Lunchklubben 2016 möte nr IVLunchklubb med VD :n för Stockholms Handelskammare


På bilden Maria Rankka

Maria Rankka skall tala över ämnet Så påverkar Brexit Stockholm
Innan Maria Rankka kom till Handelskammaren var hon VD för Stiftelsen Fritt Näringsliv/Timbro. Dessförinnan var hon delägare i konsultföretaget Prime PR. Hon har flera styrelseuppdrag och är en väletablerad skribent och samhällsdebattör.

Datum: Tisdagen (obs) den 17 maj kl.12.15

Plats: Odd fellow huset, Västra Trädgårdsgatan 11

Pris: Kronor 170 för lunch och föredrag (gärna jämna pengar) Gäster är välkomna !

Anmälan senast den 13 maj kl. 10.00 till Pernilla Lindh (email: lindhpernilla@gmail.com el tel 08-43764273) 

Obligatorisk avanmälan senast den 13 maj kl. 10.00. Vid senare eller utebliven avanmälan kan det hända att vi ändå måste ta betalt för lunchen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar