fredag 20 december 2013

God Jul och Gott Nytt År önskar Paneuropaföreningen


Kära Paneuropéer,

Som ordförande i Svenska Paneuropaföreningen vill jag med dessa rader summera 2013 och titta lite framåt mot 2014. 2013 var året då Europa fortsatte att sakta och mödosamt försöka ta sig ur sin ekonomiska kris, Kroatien blev EU:s 28:e medlemsland och Ukraina hamnade mitt i en identitetskris som vi fortfarande inte vet vad den kommer att leda till.

Som vanligt har vi som förening försökt vara aktuella men ändå långsiktiga och filosofiska i våra programpunkter. Vi har hållit våra traditionella "Fyra samtal om Europa" vid årsmötet i april, denna gång med rubriken ”Värden och Värderingar – det moderna Europas framväxt, framtoning och framtid”, samt seminariet ”Europas dåliga samvete – Romerna”, båda direktsända av SVT. Vi har hållit lunchklubb i stort sett varje månad under vår- och höstterminen, vi har tillsammans med Europarörelsen, Svenska kvinnors Europanätverk och Unga européer – Europavännerna - organiserat ett väldigt fint högtidlighållande av årsdagen av vapenstilleståndet efter Första världskriget och mycket annat. Europavännerna har tillsammans utsett "Årets europé", Marika Markovits, som leder Stockholms Stadsmission och deras fina projekt "Crossroads" som hjälper EU-medborgare som är utsatta i Stockholm. Priset delas ut av Europarörelsen sedan många år och från 1 januari kan ni alla vara med och nominera kandidater till att få utmärkelsen år 2014.

Håll ögonen öppna för slutet av januari då vi har planer både på ett seminarium om våra rättigheter som konsumenter i Europa och ett möte mellan Frankrikes och Tysklands ambassadörer om det historiska fransk-tyska samarbetet. Vi ska också i februari få en briefing om de prioriteringar EU:s ordförandeland, Grekland, har för första halvåret 2014 av dess stockholmsambassadör, Aliki Hadji. Hon har lovat att göra detta på Europahuset, då arrangemanget kan genomföras i samarbete med övrig Europaorganisationer. Under våren planeras även minst ett ambassadbesök.

Årets Fyra samtal, som traditionsenligt kommer att genomföras i anslutning till föreningens årsmöte, äger rum den 28 april 2014 och kommer att handla om “Demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstatlighet – Europa och honnörsorden”.

2014 blir spännande för Europa. Val till Europaparlamentet i maj och hundraårsminnet av Första världskrigets utbrott under sommaren, plus tjugofemårsminnet av den "Paneuropeiska picknicken" som ägde rum den 19 augusti 1989. Vår egen styrelseledamot och vice ordförande i föreningen, Walburga Habsburg Douglas, var själv en av de modiga européer som då deltog aktivt i en fredlig demonstration där man klippte upp stängslet mellan Österrike och Ungern, och därmed både praktiskt och symboliskt bidrog till att riva järnridån.

Sist vill jag tacka er alla. Alla ni medlemmar som kommit på våra program och som stöttar oss. Alla i styrelsen, särskilt de som gör extra insatser för vår mötesverksamhet och för allt det praktiska med utskick och kallelser. Det är med tillförsikt vi kan se fram mot 2014. Men först ska vi ha en skön jul- och nyårsledighet!

God jul och gott nytt år, önskar

Håkan Jonsson

Ordförande

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar