fredag 22 november 2013

EU:s Samarbete inom Läkemedelsområdet

Vid novembers lunchklubb presenterades EU:s samarbete på läkemedelsområdet, hur det fungerar och hur patienter och konsumenter kan vara delaktiga och påverka lagstiftning och marknad. Lise Murphy, patientrepresentant för Eurordis (Rare Disease Patients in Europe) i Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) kom och berättade om sitt uppdrag och sina erfarenheter för en intresserad medlemsskara.
 
EU:s läkemedelssamarbete bidrar till en större säkerhet kring läkemedel och en ökad snabbhet i både informationsspridning och tillgänglighet av läkemedel för patienter i Europa.
 
För den som inte kunde närvara, eller som vill fördjupa sig i frågorna, tipsar Lise Murphy om nedanstående länkar:
 
Vad kan patientrepresentanter tillföra på The European Medicines' Agency? Vad är EMA:s uppgift?
 
Varför bör man rapportera en biverkning?
 
Hur rapporterar jag en biverkning?
 
Vad betyder den svarta triangeln på läkemedlet?
 
Vad innebär den nya lagen inom farmakovigilans?
 
Vill du veta mer om  EURORDIS?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar