torsdag 26 maj 2016

Styrelse 2016 - 2017

Föreningen höll årsmöte den 25 april. Ordföranden Håkan Jonsson hade liksom sekreteraren Christina Skantze avsagt sig omval, medan övriga hade anmält intresse för fortsatt arbete i styrelsen. Håkan kvarstår dock som ledamot i styrelsen.

Årsmötet valde Carin Berg till ny ordförande. Carin Berg, som är statsvetare, har suttit i föreningens styrelse i drygt 10 år och har varit både generalsekreterare och vice ordförande. Hon har varit verksam inom högre utbildning vid Lunds universitet, vid dåvarande Universitet- och Högskoleämbetet, och under 10 år inom UNESCO, dels som chef för CEPES (UNESCOs centrum för högre utbildning i Europaområdet) i Bukarest, dels som chef för UNESCOs kontor i Moskva.

Två nya medlemmar valdes också in: Margit Wallstén, som bl. a. har varit arbetsmarknadsråd i  Brysselvid EG-delegationen resp. EU-representationen och industriråd vid svenska OECD-delegationen i Paris, och Christina Tufvesson, jurist.
Styrelsen för 2016-2017 ser således ut som följer:

Carin Berg, professor, ordförande

Walburga Habsburg Douglas, doctor juris, tidigare generalsekreterare och vice ordförande i internationella Paneuropaunionen i 35 år, riksdagsledamot 2006-2014, vice ordförande

Johan Eriksson, nationalekonom och IT-expert, hemsidan

Håkan Jonsson, jurist, senior advisor vid Hallvarsson & Halvarsson, tidigare bl.a statssekreterare hos dåvarande Europaministern Cecilia Malmström, ledamot

Manuela Leijerfelt, civilekonom, egenföretagare med Sirius EU-Byrå (bl.a.utbildning i EU-frågor för tjänstemän vid departement och myndigheter), ansvarig för seminarieverksamheten

Pernilla Lindh, jurist, tidigare rättschef vid UD och EU-domare i Luxemburg i 17 år, ansvarig för lunchklubben

Mathias Neidhardt, revisor vid Ekonomistyrningsverkets avdelning för EU-revision, skattmästare

Christina Tufvesson, jurist, sekreterare

Margit Wallstén civilekonom, medlemsansvarig

Göran Wessberg, professor, klubbmästare

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar