lördag 14 maj 2016

Besök på Brittiska Ambassaden

På bilden Aidan Liddle
Som ett led i föreningens engagemang inför ett möjligt utträde ur EU av Storbritannien besökte föreningen med 63 medlemmar den brittiske ambassadörens residens den 20 maj för information om det aktuella läget. Ambassadör David Cairns hade fått förfall pga ett hastigt beslutat besök i Stockholm av den brittiske Europa-ministern David Lidington. I stället mottogs vi av andreman på ambassaden, Aidan Liddle, som gjorde en utmärkt genomgång både av ställningen och stämningarna i Storbritannien inför folkomröstningen den 23 juni. 
Föreningens medlemmar ställde en rad initierade frågor, vilket med eftertryck visade hur nära och med vilken stor oro medlemmarna följer vad som händer i frågan i Storbritannien och vilka effekterna kan tänkas bli vid den ena eller andra utgången – det blev en intressant och tankeväckande EU-debatt.

Styrelsen för föreningen hade förberett en petition ”UK stay with us”, som ordföranden  skulle överlämna till ambassadören. I stället fick vi nu möjligheten att överlämna petitionen direkt till Europaminister Lidington påföljande morgon. 

Besöket på den brittiska ambassaden avslutades med mingel, vilket gav medlemmarna ytterligare möjligheter till diskussion och tankeutbyte. En mycket givande eftermiddag!

Föreningens styrelse hade också planer på ev. andra aktiviteter såsom manifestationer till förmån för ”U.K. stay with us” utanför ambassaden under maj och juni. Emellertid tycks det nu råda en stor känslighet i Storbritannien för ”andra länder som lägger sig i brittiska angelägenheter”, varför det beslöts att avstå från vidare aktioner för att inte orsaka exakt motsatta effekter mot dem vi önskar uppnå.

Inom ramen för föreningens engagemang i den här frågan visades i februari i Europahuset filmen ”S.O.S. Europa ” som målade upp ett möjligt (och förskräckande) scenario vid ett sönderfall av EU.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar