söndag 8 oktober 2017

Välkommen till Lunchklubben 25 oktober. Rättvisa- den enskildes möjligheter inom EU

Vi träffar Clarence Craaford, VD för Centrum för rättvisa. Han talar över temat : "Tillgång till rättvisa- vilka möjligheter har enskilda att tillvarata sin rätt?"

Centrum för rättvisa  är en stiftelse med ändamål att få genomslag för de fri- och rättigheter som skyddas i Europakonventionen, grundlagen och « vanlig » lag. Stiftelsen driver mål i Europadomstolen och i svenska domstolar samt verkar även för att främja det offentliga samtalet kring mänskliga rättigheter genom utbildning, forskning och deltagande i den allmänna debatten. Clarence Crafoord, som tidigare var chefsjurist för stiftelsen är nu dess VD. Han utsågs till årets jurist 2015.


DATUM : ONSDAGEN  den 25 OKTOBER  kl. 12.15

PLATS : ODDFELLOWHUSET, Västra Trädgårdsgatan 11

PRIS : Kronor 170 för lunch och föredrag (gärna jämna pengar/ej kort)
Gäster är välkomna ! Önskemål om särskild kost anmäles till mig  i samband med anmälan.

Anmälan senast den 23 oktober kl 10.00 till Pernilla Lindh (email : lindhpernilla@gmail.com el tel 08-43764273). Vid senare eller utebliven avanmälan kan det hända att vi ändå måste ta betalt för lunchen.

VÄL MÖTT !Inga kommentarer:

Skicka en kommentar