söndag 8 oktober 2017

Svenska Paneuropaföreningen deltar i Regeringskansliet sakrådsmöten

Den 29 augusti och 12 september  2017 deltog Svenska Paneuropaföreningen i Regeringskansliets EU Sakrådsmöten.
Myndigheter, organisationer och experter var inbjudna att ge sin syn på den Europeiska kommissionens diskussionsunderlag "En fördjupad ekonomisk och monetär union" och "Framtiden för EU:s finanser".
Svenska Paneuropaföreningen står för ett fördjupat EU samarbete och vill se ett starkare svenskt engagemang. Med utgångspunkt från detta har vi framfört vår syn på diskussionsunderlagen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar