lördag 28 oktober 2017

Lunchklubben gästades den 25 oktober 2017 av VDn för Centrum för rättvisa Clarence Crafoord.

Lunchklubben gästades den 25 oktober  2017 av Clarence Crafoord., VD för Centrum för rättvisa 


Centrum för rättvisa är en opolitisk stiftelse med
ändamål att få genomslag för de fri- och rättigheter som skyddas i
Europakonventionen, grundlagen och "vanlig" svensk lag. Stiftelsen driver
mål i Europadomstolen och inför svenska domstolar samt verkar för att
främja det offentliga samtalet kring mänskliga rättigheter genom
utbildning, forskning och deltagande i den offentliga debatten.
Under rubriken " Tillgång till rättvisa - vilka möjligheter har enskilda
att tillvarata sin rätt" åskådliggjorde Clarence Crafoord genom flera
praktiska fall hur han och hans medarbetare lyckats hjälpa enskilda.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar