söndag 8 oktober 2017

Lunchklubben 28 september fokuserade EU: s nya handelspolitik

Vid lunchklubbens möte den 28 september talade  advokaten, ekonomen m.m. Jan E. Frydman över ämnet: EU:s nya handelspolitik - bygga broar - riva murar. Frydman är synnerligen lämpad för detta ämne, eftersom han är personlig rådgivare till kommissionären Cecila Malmström i handelspolitik och transatlantiska frågor och har lång erfarenhet på olika chefsposter i kommissionen och  som advokat i USA och Sverige samt en bakgrund i svenskt och amerikanskt näringsliv.
Frydman underströk att kommissionens ordförande  J C Juncker i sitt "state of Union speech" nyligen betonat pågående och kommande handelsavtal som en prioritet för EU i kraft av den stora betydelse för EU och omvärlden som goda handelsförbindelser utgör. Viktiga element i förhandlingarna är effektivitet, transparens och att förhandlingar och kommande avtal skall baseras på grundläggande värderingar (såsom miljöhänsyn och hållbarhet) samt att förhandlingsagendan skall uppdateras. Flera kommande avtal nämndes : Singapore, Vietnam, Canada och  ytterligare andra där politisk enighet nåtts : Japan, Mexiko, Mercosur, Chile, Australien och Nya Zeeland.
Vi - åhörare -   blev således uppdaterade om vad som pågår på handelsfronten och fick också en inblick i vad allt detta betyder också för Brexit.

Stor uppskattning riktas mot föredragshållaren.  Varmt tack för en intressant föredragning Jan Frydman!     

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar