måndag 8 december 2014

SPEAK UP EUROPE!

Tankesmedjan Global Utmaning, Svenska Europarörelsen och Stockholms Utrikespolitiska Förening bjuder tillsammans in till ett seminarium i samarrangemang med den franska tankesmedjan Notre Europe som en del i projektet ”The EU Looks Ahead!”.
”The EU Looks Ahead!” syftar till att stärka medborgarnas röster och inflytande i Europa och därmed det europeiska projektet och demokratin. Vilka möjligheter har NGOs att göra sina röster hörda i maktens korridorer i Bryssel? Vilket inflytande har egentligen en svensk europaparlamentariker? Vad innebär vårt europeiska medborgarskap och identifierar vi oss egentligen som européer?

Välkommen till ett samtal om vårt Europa!

När: 11 december, kl. 17:30-19:30 + mingel

Var: Europahuset, Regeringsgatan 65, plan 2, Stockholm
Anmälan till info@svenskaeuroparorelsen.se senast 9 decemberPROGRAM

17:30 – 18:00 Inledande samtal: Hur kan medborgarna påverka utvecklingen i EU?
Lisa Dellmuth, Lektor internationella relationer Stockholms Universitet, Forskare Stockholm Resilience Center, Julia Jonsson, Företagsekonomisk Student vid Stockholms Universitet, Moderator: Jonathan Melanson, Utrikespolitiska Föreningen

18:00 – 18:45 Att påverka EU – som europaparlamentariker
Göran Färm, f d Europaparlamentariker (s), Moderator: Ewa Hedlund, Svenska Europarörelsen

18:45 – 19:30 Att påverka EU – som NGO
Svenne Junker, Sakkunnig EU, Naturskyddsföreningen, Magdalena Streijffert, Generalsekreterare, Fairtrade, Elvy Svennerstål, Styrelseledamot, European Womens Lobby (EWL), Victoria Engman-Broadley, EU-samordnare, Stockholms Stadsmission, Moderator: Anne-Margret Wachtmeister, Global Utmaning

19:30 – 20:30 Mingel

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar