måndag 8 december 2014

Seminarium om Sverige och EUs bankunion

Den 4 november i år sjösattes det nyinrättade tillsynsorganet Single Superviory Mechanism (SSM), som en del av den Europeiska Centralbanken, ECB. Denna nya avdelning inom ECB skall vara tillsynsmyndighet för de banker i euroländerna som har en omsättning på över 30 miljarder euro eller mer än en femtedel av hemlandets bruttonationalprodukt. Detta innebär att cirka 150-200 banker kommer att övervakas. Övriga banker övervakas av de nationella myndigheterna. Banktillsynen utgör det första steget mot en bankunion i Europa. Förslagets politiska innebörd är att EU tar över styrning och tillsyn över euroländernas gränsöverskridande och systemviktiga banker.

I den europeiska bankunionen, som förhandlas inom EU, skall även ingå en bankakut (avvecklingsfonden) och gemensamma insättningsgarantier. Bankakuten (Single Resolution Mechanism, SRM) planeras att komma igång med sin verksamhet 2016. Dock har inga beslut, till dags datum, spikats beträffande den slutliga utformingen av insättningsgarantin.
Syftet med europeiska bankunionen är att undvika kriser i banksystemet och t ex förebygga att krisdrabbade banker i framtiden inte skall rekapitaliseras på skattebetalarnas bekostnad. Bankunionen står öppen för EU-länder utanför eurozonen som frivilligt väljer att samarbeta med ECB. Sverige har valt att tills vidare inte delta i bankunionen.

Bankunionens konstruktion och syfte, för- och nackdelar samt huruvida Sverige skall ingå eller inte i denna union kommer att analyseras och diskuteras på seminariet av tidigare statssekreterare Johanna Lybeck Lilja, statssekreterare Ulf Holm, Bankföreningens vd Tomas Östros och LOs chefsekonom Olof Pettersson. Moderator är Forum för EU-debatts ordförande Michael Sohlman.

Lokal och tid: Kungliga myntkabinettet, Slottsbacken 6, 111 30 Stockholm, 10 december, kl 13.30 – 15.00.
Anmäl deltagande till info@forumeudebatt.se

Välkomna!


Johanna Lybeck Lilja har varit statssekreterare i Finansdepartementet med ansvar för finansmarknadsfrågorna och har tidigare bl a arbetat på Sveriges Riksbank som rådgivare i EU-frågor och enhetschef på avdelningen för finansiell stabilitet. Johanna Lybeck Lilja har i stor omfattning deltagit i internationella arbetsgrupper, främst inom EU, men även inom ramen för G10-ländernas samarbete.

Ulf Holm är statssekreterare åt finansmarknads- och konsumentminister samt biträdande finansminister Per Bolund. Han var Riksdagens andre vice talman 2010–2014. Holm var ledamot av Europaparlamentet 1995–1999 och riksdagsledamot 2002–2014.

Tomas Östros är vd för Svenska Bankföreningen och var tidigare socialdemokratisk politiker. Östros var statsråd 1996-2006 som biträdande finansminister samt utbildnings- och näringsminister. Han var riksdagsledamot 1994-2012.

Ola Pettersson är LOs chefsekonom. Tidigare har han arbetat på Riksbanken och som politiskt sakkunnig i statsrådsberedningen och näringsdepartementet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar