onsdag 8 maj 2024

Lunchklubb 21 maj: Banbrytande beslut i Europadomstolen : Stater har ett ansvar att skydda sina invånare mot klimatförändringar

I ett historiskt avgörande har Europadomstolen kommit fram till att stater har ett ansvar att skydda mänskliga rättigheter mot klimatförändringar. Schweiz har dömts för att inte ha vidtagit tillräckliga klimatåtgärder.  

Varmt välkomna till lunchklubben den 21 maj! Denna gång om historiskt avgörande i Europadomstolen. 

Vi ses som vanligt kl. 12.00 på Odd Fellow på Västra Trädgårdsgatan 11A i Stockholm. 

Anmälningslänk inom kort.   

För eventuella frågor, v.g. kontakta Zofia Tucinska på: zofia@tucinska.eu 

Mer info om evenemanget följer nedan:

Den 9 april i år fastställde Europadomstolens stora kammare att en förening med äldre damer hade talerätt och att bristerna i de schweiziska klimatåtgärderna utgjorde en kränkning av rätten till privat- och familjeliv enligt artikel 8 i Europakonventionen. Domen i målet Verein KlimaSeniorinnen m.fl. mot Schweiz är en milstolpe i rättsutvecklingen rörande möjligheten att driva ärenden till skydd för framtida generationers intressen och regeringars ansvar för att uppfylla internationella överenskommelser på klimatområdet. Medan det måste finnas rättsmedel för att skydda kollektiva intressen är det viktigt att domstolar ej har en generell möjlighet att överpröva politiska beslut.

I Sverige pågår just nu ett mål som till stora delar påminner om det schweiziska klimatmålet. Ungdomarna i Aurora-gruppen driver ett mål mot den svenska regeringen på huvudsakligen samma grunder fast med fokus på de ungas istället för de gamlas utsatthet. Ett beslut från Högsta domstolen angående möjligheten att driva ett sådant mål i svenska domstolar mot svenska staten kommer att meddelas i närtid. Anna Rogalska Hedlund som är ombud i det så kallade Auroramålet berättar mer om ärendet.

Anna Rogalska Hedlund är jur. kand. specialiserad på fri- och rättighetsjuridik med bakgrund från Europadomstolen för de mänskliga rättigheterna, EU-kommissionen och Centrum för rättvisa. Genom åren har hon med framgång drivit flera mål i Högsta domstolen och på så sätt bidragit till lagändringar och vägledande praxis. Hon har även forskat kring rättsstatsprincipen och utvecklingen inom EU.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar