torsdag 27 februari 2020

Välkommen till lunchklubb med Mats Åberg 13 mars!


Med fd. Ambassadör Mats Åberg, Mats har varit långvarig medlem i Paneuropa styrelsen, och nu berättar han om sin bok ”Insläppt på VIP-läktaren”. I boken berättar han om sin tid som Ambassadör:

Med utgångspunkt från sin bok ”Insläppt på VIP-läktaren; Betraktelser från den diplomatiska sidlinjen” resonerar Mats Åberg kring utvecklingen i Europa.

I Insläppt på VIP-läktaren - Betraktelser från den diplomatiska sidlinjen berättar Mats Åberg om sina 42 år som diplomat. Från antagningsintervjuerna på UD, då han fick oväntad hjälp av Mumintrollet, till det märkliga avsked han bestods av Rumäniens president Traian Basescu när han lämnade sin ambassadörspost i Bukarest. Han beskriver politiska skeenden ur sitt eget perspektiv:

Hur han i Kairo fick klart för sig att den egyptiska armén oväntat gått över Suezkanalen och därmed inlett Oktoberkriget.

Hur hans lägenhet i Östberlin och hans gitarr råkade få en roll i upptakten till en av de första viktiga händelserna i utvecklingen mot DDR:s fall. Och hur Sveriges ambassad i Moskva kom att spela en avgörande roll i avslöjandet av Tjernobylhaveriet - och av det sovjetiska mörkandet av katastrofens omfattning Samtidigt har han med ett historiskt perspektiv strävat efter att öka och fördjupa förståelsen av gårdagens och dagens politik i Ryssland, Öst- och Centraleuropa, Västeuropa och USA liksom av svensk säkerhets-, miljö och biståndspolitik. Om man oroas av den samhällsutveckling som idag riskerar att hota demokrati, mänskliga rättigheter och respekt för rättsstaten finns det mycket att lära av det som ledde fram till 1900-talets katastrofer.

Vi välkomnar särskilt intresserade blivande medlemmar och studenter. Studenter rabatteras kraftigt på försök och betalar endast 50 kr så bjud gärna med någon student du tror är intresserad av eurosamarbete. Det är en plikt att som medlem arbeta för att föreningen breddas och fördjupas, vi behöver ny och gammal kompetens i samverkan.

Anmälan sker genom betalning av 170 kr till pg 35 95 40-2 senast dag den datum månad. Kom ihåg att skriva ditt NAMN på inbetalningen. Ni behöver alltså inte skriva och svara angående er anmälan.

Lokal:  Odd Fellow, Västra Trägårdsgatan 11

Dag:  fredag den 13 mars

Tid:  12:15 startar serveringen, kom gärna i tid dessförinnan. Beräknad sluttid 13:30

Avgift:  200 kr betalas till pg 35 95 40-2 vilket också är er anmälan, kom därför ihåg att skriva ditt NAMN på inbetalningen. (Odd Fellows har höjt lunchpriset varpå vi justerat)

Anmälan: Anmäl dig senast måndag den 9 mars genom att betala 200 kr till pg 35 95 40-2. Kom ihåg att skriva NAMN på inbetalningen, anmälningsbekräftelse skicks inte ut.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar