fredag 9 november 2018

Olle Wästberg gästade Paneuropaföreningens lunchmöte 25 oktober 2018


Olle Wästberg, tidigare bland annat riksdagsledamot (fp), statssekreterare i finansdepartementet, generalkonsul i New York , och ordförande i 2014 års demokratiutredning. Olle  Wästberg  (på bilden ovan) talade om demokratiutvecklingen i Sverige och övriga Europa under rubriken "En hotad europeisk demokrati?". Bland viktiga slutsatser och rekommendationer tog Olle Wästberg upp att även Sverige behöver rustas för att höja trösklar mot förändringar som kan hota demokratin och dess funktionssätt som vi tar för givet. Olles tydliga och inspirerande föredrag medförde att lunchgästerna lyfte en livlig debatt kring media och sociala media, yngre generationers förmåga till källkritik och nyhetsinhämtning, utnämningsprocesser i rättsväsendet och i public service med mera. Tack Olle Wästberg för ett inspirerande och tankeväckande lunchmöte!Inga kommentarer:

Skicka en kommentar