fredag 24 november 2017

Svenska Paneuropaföreningen diskuterar hur verksamheten kan breddas

 Paneuropaföreningen vill "..fördjupa svenskarnas förbindelser med andra europeiska folk...och vara en aktiv kraft för ett enat Europa.." och vi gör det huvudsakligen genom seminarier och lunchföreläsningar med initierade deltagare. Föreningens medlemmar är till största delen yrkesverksamma eller tidigare yrkesverksamma. Föreningen har färre studenter och yngre som medlemmar. Ett möte ägde rum den 22 november 2017 där styrelsen och inbjudna gäster diskuterade hur föreningens verksamhet kan utvecklas för att än bättre möta yngre yrkesverksamma och studerandes intresse och engagemang för Europafrågor.Några frågor som var uppe var format för inspirationsföreläsningar, nätverk för yrkesverksamma inom Europafrågor, mentorskap och informationsarbete om EU frågor. Idéerna från mötet förs vidare för diskussion och åtgärd inom föreningens styrelse. Det är välkommet!Inga kommentarer:

Skicka en kommentar