torsdag 20 oktober 2016

Lunchklubben 2016 möte VII

Thomas Gür
Lunchklubben hade onsdagen den 19 oktober besök av journalisten, författaren och samhällsdebattören m.m. Thomas Gür som talade över ämnet Turkiet och dess relation till Europatanken och EU.
Ämnets högaktuella natur hade samlat ett stort antal medlemmar runt lunchbordet. Thomas Gür som har sitt ursprung i Turkiet kunde med bravur berätta om varför det finns så många svårigheter att ta hänsyn till när det gäller Turkiet och EU:s relationer med Turkiet; inte minst när det gäller flyktingfrågan.
Man måste bl.a. förstå det sammansatta i Turkiet och kringliggande länder; samhörigheten mellan olika grupper det må vara på grund av etniskt ursprung, religion, politiska uppfattningar m.m.
Sammantaget lämnade föredraget efter sig vetskapen om att Turkiet är ett mycket sammansatt land och att alla vi som engagerar oss måste skaffa oss fördjupad kunskap för att förstå detta land mellan Europa och Asien.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar