torsdag 9 juni 2016

Lunchklubben 2016 möte V

Vid säsongens sista möte med lunchklubben gästades Föreningen av journalisten och författaren Ylva Nilsson
Ylva, som har följt och bevakat EU-frågor sedan 1988 har bl.a. varit korrespondent i Bryssel för flera tidningar. Hon är numera frilans som skribent, journalist, föreläsare och moderator. 2014 gav hon ur boken "Allt eller det allra mesta du trodde att du visste om EU är antagligen fel".

Ylva talade mycket initierat och insiktsfullt om hur saker och ting handhas inom EU.  Hennes bild av EU var i många stycken ganska nedslående. Hon uppehöll sig  bl.a. vid hanteringen av  tobaksdirektivet, flyktingsituationen - inte minst mot bakgrund av vissa grundläggande bestämmelser i fördraget - samt om problem i samband med den förestående folkomröstningen i Storbritannien.

Ylva talade också om den många gånger problematiska roll som många EU-journalister får vidkännas i dag.Hennes anförande var synnerligen berikande. 

Ylva och Henrik Brors inlägg i Europadebatten finns på omeuropa.se

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar