måndag 11 april 2016

Fyra samtal 2016 - Europa och säkerhetspusslet


Måndagen den 25 april 2016, kl. 13.00 – 17.00
Europahuset, Regeringsgatan 65, Stockholm

Organiserat av Svenska Paneuropaföreningen i samarbete med Europeiska Kommissionens representation i Sverige och Europaparlamentets informationskontor i Sverige. Seminariet är kostnadsfritt. 

Anmälan senast 20 april till: e-post carin.berg@paneuropa.se

Europa och Sverige är inne i ett historiskt politiskt skiftesläge. Efter en lång period av i grunden linjär och trygg utveckling är vi nu inne i en tid då otrygghet, oförutsägbarhet och osäkerhet präglar både politikens form och dess innehåll. På Europanivå har vi sett först en ekonomisk kris, sedan en flyktingkris och en serie säkerhetspolitiska utmaningar. I många länder har populistiska partier vuxit sig starka. Just när omvärlden ställer som störst krav på politikerna, har de som svagast mandat och som svårast, även de, att orientera sig.

EU-samarbetet är i grunden inte hotat, det är byggt på en rättsgemenskap och fortsätter att, bakom kulisserna, mata fram lagförslag och samarbetsprojekt. Denna byråkratiska och 
rättsliga del av Europasamarbetet ligger som en bottenplatta och skulle vara svår eller omöjlig att ta bort – även om Brexit utgör ett partiellt hot. Men i politikens översta sfärer, i relationen mellan ledarna för EU-länderna, och i relationen mellan väljare och valda, knakar det i fogarna. 

Svenska Paneuropaföreningen vill mot denna bakgrund föra årets ”fyra samtal om Europa” kring frågor om just säkerhet och de underliggande faktorerna. Vi har döpt temadagen till ”Europa och säkerhetspusslet” med samtal om fyra olika aspekter: ”Pusselbiten handel”, ”Pusselbiten Ryssland”, ”Pusselbiten migration och klimat” samt ”Hur lägger vi pusslet?” 

Pusselbiten handel tar sig an frågan hur handel interagerar med säkerhet och utveckling. I svensk debatt har vi för egen del ofta sett handelns utvecklingspotential, men i stället litat på bistånd när det gäller länder långt bort. Sverige som ”ett litet, exportberoende land” är inte bara en fras, utan något som har brett stöd. TTIP-avtalet mellan EU och USA har större 
acceptans i Skandinavien än på kontinenten. Men gäller alltid axiomet att handel och utveckling går hand i hand? Och varför använder vi i så fall så ofta sanktioner i stället är vi vill markera vår hållning, eller se en viss utveckling? 

Pusselbiten Ryssland är en självklarhet att diskutera i dessa dagar. Vår stora och viktiga granne som vi försöker ha två agendor med samtidigt: en långsiktig som handlar om 
ömsesidigt beroende, historisk ödesgemenskap, och stor utvecklingspotential – en ortsiktig 
som fokuserar på en negativ utveckling i både Ukrainafrågan och när det gäller informationskriget och kampen om inflytande i närområdet. Vilken kommer att dominera, och hur kan vi fortsätta vara konstruktiva i de långsiktiga och förtroendeskapande delarna av relationen? 

Pusselbiten migration och klimat handlar inte främst om hur vi ska förhindra klimatförändringarna eller försöka stoppa flyktingströmmen vid källan i konfliktens 
Mellanöstern – dessa frågor är givetvis allra viktigast, men hör till ett annat seminarium. I stället vill vi här titta på hur vi har att förhålla oss till verkningarna av de dramatiska 
förändringar som sker och kommer att ske. Hur kan vi gemensamt arbeta för att mildra – eller ”mitigate”, som den bredare engelska termen lyder – följdverkningarna av detta? 

I den avslutande paneldiskussionen väger vi samman helheten och tittar på vägen framåt. Mer eller mindre Europa? Mer eller mindre handel? Mer eller mindre av förtroendefull relation till Ryssland? Mer eller mindre av gemensamma lösningar för att hantera förändringarna i omvärlden och i miljön? 

Varmt välkomna!

PROGRAM - Fyra samtal om Europa 2016 

Europa och säkerhetspusslet 
Moderator: Håkan Jonsson, ordförande Svenska Paneuropaföreningen 

13.00-13.45  Pusselbiten handel 
Christofer Fjellner, europaparlamentariker (M) 
Fredrik Erixon, direktör vid tankesmedjan the European Centre for International Political Economy (ECIPE) 
Per Molander, tekn. dr., tidigare generaldirektör 
   
14.00-14.45   Pusselbiten Ryssland  
Mats Johansson, ordförande för tankesmedjan Frivärld 
Carolina Vendil Pallin, forskare vid Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) 
Sven-Olof Petersson, ordförande för Stockholms internationella fredsforskningsinstitut (SIPRI)  
   
14.45-15.15  Kaffepaus  
    
15.15-16.00  Pusselbiten migration och klimat 
Jytte Guteland, europaparlamentariker (S) 
Pernilla Stålhammar, riksdagsledamot (MP) 
Patrik Engström, chef för gränspolisen  

16.15-17.00  Hur lägger vi pusslet? 
Torbjörn Sohlström, Utrikesdepartementet 
Ulla Gudmundsson, tidigare ambassadör vid Heliga stolen 
Mikael Holmström, säkerhetspolitisk reporter på Dagens Nyheter 
Katarina Areskoug Mascarenhas, chef för EU-kommissionens representation i Sverige 

17.00   Mingel med förfriskningar 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar