tisdag 28 januari 2014

Inbjudan till seminarie om EUs nya fiskeripolitik

Ny hållbar fiskeripolitik i EU – vad innebär den för miljön, fiskenäringen och konsumenterna?

Välkommen till ett seminarium i Europahuset i Stockholm den 31 januari om EUs nya fiskeripolitik
Efter ett par års diskussioner och förhandlingar har EU nyligen beslutat om en ny fiskeripolitik som börjar gälla den 1 januari 2014. För att få slut på det stora problemet med överfiske ska politiken vila på principen om maximalt hållbart uttag. Beslutet innebär också att det i stor utsträckning blir för-bjudet att kasta oönskad fisk överbord. De nya bestämmelserna innebär vidare att hållbarhets-principen kommer att gälla för EU-flaggade fartyg som fiskar i utomeuropeiska vatten. Dessutom införs nya regler om märkning så att konsumenterna får bättre information om fisken de köper.

Vad innebär den nya politiken för fiskbeståndet på kort och lång sikt, vad händer med försörjnings-möjligheterna i kustsamhällena och hur påverkas fisket i länder utanför EU? Och hur kommer vi som konsumenter att märka av den nya fiskeripolitiken? Kom och lyssna, medverka och ställ dina frågor!

Datum: Fredagen den 31 januari

Tid: Kl. 09.30-11.00, lättare lunch och mingel från kl. 11.00. (Seminariet kommer att TV-sändas, kom i tid!)

Plats: Europahuset, plan 2, Regeringsgatan 65, Stockholm

Anmälan: http://bit.ly/1hSmf5G


PROGRAM 09.30-09.50 Vad innehåller den nya fiskeripolitiken?
Malin Wilhelmsson, utredare vid Havs- och vattenmyndigheten
09.50-10.10 Hur såg vägen till beslutet ut?
Europaparlamentarikerna Isabella Lövin (MP, De Gröna/EFA) och Christofer Fjellner (M, EPP), Tomas Dahlman, enhetschef vid jakt-, fiske- och sameenheten på Landsbygdsdepartementet
10.10-11.00 Vad innebär den nya fiskeripolitiken i ett svenskt, europeiskt och globalt perspektiv?
Isabella Lövin, Christofer Fjellner, Tomas Dahlman, Ingemar Berglund, avdelningschef vid Havs- och vattenmyndigheten, Henrik Loveby, ordförande för Yrkesfiskarna och Ellen Bruno, sakkunnig vid Naturskyddsföreningen

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar