torsdag 14 december 2017

Föreningen besökte Bulgariens ambassad 6 december 2017

Onsdagen den 6 december besökte föreningen Bulgariens ambassad.
Ambassadör Valentin Delchev Poriazov tog emot oss och presenterade Bulgariens prioriteringar inför landets kommande EU Ordförandeskap under första halvåret 2018.

Bulgaren som varit EUmedlem i 10 år, deklarerar att  ”Transparancy, Accountability and Partnership at all levels ” är vägledande värderingar som genomsyrar Bulgariens ledarskap som ordförande under kommande halvår. Ytterligare vägledande ansatser är ” Stability, Solidarity och Security”. Ambassadören redogjorde där för vikten av fortsatt EU utvidgning av länder i Västra Balkan och vikten av att fortsätta med ”Cohesian funds” för att inkludera dessa länder solidariskt och kraftfullt. Vidare pekade ambassadören på att de vill fortsätta utveckla den gemensamma strategin och samarbetet för "Danube området" och för "Black Sea" området i likhet med det arbete som bedrivs av  EU länderna i Östersjöregionen utifrån Östersjöstrategin med stöd av de gränsöverskridande fonder som stödjer det gemensamma utvecklingsarbetet för en att rädda havsmiljön, länka samman regionen och öka välståndet.
Vi tackar ambassadören och ambassaden för ett informativt möte!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar