torsdag 30 mars 2017

Lunchklubben 2017 möte III med Katarina Areskoug Mascarennhas

Katarina Areskoug Mascarenhas
Lunchklubben gästades den 29 mars av chefen för Europeiska kommissionens representation i Sverige Katarina Areskoug Mascarenhas. Med sin bakgrund bl.a. som statssekreterare för EU-frågor får hon betraktas som en av de mest EU-insatta personerna i vårt land.
Hennes ämne var "Utmaningar och möjligheter i dagens EU-arbete". Och det fanns naturligtvis mycket att tala om. Just under hennes anförande lämnade britterna in sin ansökan om utträde ur Unionen.
Vad som framgick väldigt tydligt var emellertid det viktiga och framgångsrika arbete EU gör men som ofta kommer i skymundan för kriser som t.ex. Brexit. Särskild uppmärksamhet ägnades den av Kommissionen nyligen framlagda vitboken om EU:s framtid som ställer frågor till medlemsländerna bl.a. om man skall fortsätta som förut eller om man skall göra mer eller mindre.
Det var i allt mycket berikande att få lyssna till Katarina Areskoug Mascarenhas.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar