tisdag 31 december 2013

Referat från Årets Sista Lunchklubben

Paneuropaföreningen avslutar året här på hemsidan med ett referat från Mikael Karlssons föreläsning på Lunchklubben den 17 december 2013.


Vid december månads lunchklubb talade Mikael Karlsson under rubriken ”Miljö och ekonomi – antagonism eller synergi”. Mikael är ordförande såväl i den svenska Naturskyddsföreningen som i den europeiska samorganisationen European Environmental Bureau.

BNP-måttet fungerar inte för s k ”ekosystemtjänster”. De resurser som tas ut från jorden återfinns inte i några balansräkningar över naturkapitalet, och idag lever människan som om det funnes ”4 jordklot”, en ohållbar situation.

Det finns stora möjligheter att skapa jobb inom miljöområdet. Det byggs t ex alltmer vind- och solkraft i världen, men Sverige ligger efter liknande länder som Danmark och Tyskland. Miljökrav ger upphov till fler jobb och kan stärka konkurrenskraften i näringslivet. Därför råder synergi mellan miljöpolitik och ekonomisk utveckling.

Den som vill veta mer finner det på Naturskyddsföreningens blogg: Vi i Svenska Paneuropaföreningen önskar er alla ett Gott Nytt År och hoppas att vi ses under 2014!


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar