lördag 12 oktober 2013

Europa Över en Öl med Litauens Ambassadör

Torsdagen den 24 oktober 2013 kl.17.30

arrangerar Svenska Paneuropaföreningen höstens andra

Europa Över en Ölpå Restaurang Järntorgspumpen, Järntorget 83, i Gamla Stan.


Våren 2008 tog Sverige och Polen gemensamt initiativ till en diskussion om att förstärka och fördjupa relationerna mellan EU och dess östeuropeiska grannländer, dvs. Armenien, Azerbajdzjan, Georgien, Moldavien, Ukraina och Vitryssland. Resultatet av initiativet blev Östliga partnerskapet, som lanserades vid ett toppmöte mellan EU och de sex partnerländerna i Prag i maj 2009.

Det östliga partnerskapets tredje toppmöte hålls i Vilnius i november 2013. Målet är Summit of the deliverables, ett möte där man hoppas få se de första stora konkreta resultaten av partnerskapet.

Som framgått av nyhetsrapporteringen den senaste tiden har emellertid den Ryska Federationen gjort avsevärda ansträngningar för att förmå partnerländerna att i stället ansluta sig till den Moskva-ledda eurasiska tullunionen.

Mot denna bakgrund talar kl. 18.00

EU-ordförandelandet Litauens ambassadör
Eitvydas Bajarunas
över ämnet
"Approaching the Vilnius European Partnership Summit”

Anmälan till mats.o.aberg@telia.com


VÄLKOMMEN!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar