torsdag 18 april 2013

Fyra samtal 2013 - Program

VÄRDEN OCH VÄRDERINGAR -
DET MODERNA EUROPAS FRAMVÄXT, FRAMTONING OCH FRAMTID

Måndagen den 22 april 2013, kl.12.30 – 16.00

Europahuset, Regeringsgatan 65, Stockholm

Organiserat av Svenska Paneuropaföreningen i samarbete med

Europeiska Kommissionens representation i Sverige och

Europaparlamentets informationskontor i Sverige

Seminariet är kostnadsfritt, Anmälan senast 19 april till: e-post:
cberg884@gmail.com telefon: 0723-63 67 92, 08-410 25 212


Ungerns och Österrikes utrikesministrar, Gyula Horn och Alois Mock, tar vid en manifestation den 27 juni 1989 fram bultsaxen för att gemensamt klippa ett hål i taggtrådsstängslet mellan länderna.

BAKGRUND

De senaste hundra åren har Europa utsatts för historiens värsta katastrofer med människoföraktande ideologier och två förödande världskrig som krävt många miljoner människors liv. Men Europa har under denna tid också upplevt positiva skeden med konstruktiva initiativ och tålmodigt arbete som - med några tragiska undantag - resulterat i världsdelens hittills längsta fredsperiod. Från extrem nationalism och folkmord via en järnridåperiod till ett tämligen enat Europa. – Så såg människorna på situationen vid millennieskiftet. Gemenskap och solidaritet tycktes kunna ge en ljus framtid.Optimismen grumlades emellertid av hot som man i första hand upplevde som externa: Politiska oroligheter på flera håll i världen, terrorism och en i USA utlöst bankkris. Allteftersom den ekonomiska krisen blivit alltmer kännbar i Europa har gamla självrådiga, politiska, nationalistiska och etnocentriska strömningar åter kommit upp till ytan. Värden, d.v.s. ekonomiska tillgångar och förväntningar, har ställts mot värderingar i form av idéer och uppfattningar om vad som är viktigt och riktigt i ett civiliserat samhälle. Det har blivit mer politiskt legitimt att se om sitt eget hus och kanske tänja på överenskomna regler. Misstänksamhet och fientlighet gentemot olika grupper av människor har inte sällan tagit sig uttryck i rasism, antisemitism, islamofobi och antiziganism. Detta har skapat otrygghet och diskriminering. Den spirande europeiska solidariteten och samarbetsviljan har fått sig en törn. Är det risk för att ett gammalt Europa skall återfödas? Vart skall vi gå härifrån? Det finns anledning att titta närmare på Europas framväxt, framtoning och framtid.

Den 19 augusti 1989 arrangeras en "Paneuropeisk picknick" varvid den österrikisk-ungerska gränsen hålls symboliskt öppen under tre timmar och 661 DDR-medborgare tar sig över till väst. Här syns en central aktör vid evenemanget: Walburga Habsburg Douglas, som idag är ledamot av Sveriges Riksdag och vice ordförande i Svenska Paneuropaföreningen.

Den 19 augusti 1989 arrangeras en "Paneuropeisk picknick" varvid den österrikisk-ungerska gränsen hålls symboliskt öppen under tre timmar och 661 DDR-medborgare tar sig över till väst. Här syns en central aktör vid evenemanget: Walburga Habsburg Douglas, som idag är ledamot av Sveriges Riksdag och vice ordförande i Svenska Paneuropaföreningen.PROGRAM - Fyra samtal 2013

VÄRDEN OCH VÄRDERINGAR -
DET MODERNA EUROPAS FRAMVÄXT, FRAMTONING OCH FRAMTID


  • 12.30 Välkomstord: Europaparlamentet, Europeiska kommissionen, Svenska Paneuropaföreningen. Inledning: Mats Åberg


  • 12.40-13.20 Panel 1: Perioden 1900 – 1945

”Erst kommt das Fressen, und dann die Moral…” (Berthold Brecht). Ett splittrat Europa industrialiseras. Från dubbelmonarkins aningslöshet till ett världskrig som skapar människoföraktande ideologier, vilka leder fram till ännu ett förödande världskrig. Moderator: Mats Åberg.

Yvonne Hirdman, professor i historia Niels-Jørgen Nehring, f.d. ambassadör, f.d. direktör för Danmarks utrikespolitiska institut


  • 13.20-14.00 Panel 2: Perioden 1945 – 1990

”From Stettin in the Baltic to Trieste in the Adriatic, an iron curtain has descended across the Continent” (Winston Churchill) När Europa var Västeuropa. Demokratiska värderingar, respekt för mänskliga rättigheter och social medvetenhet dominerar för dem som råkar befinna sig på rätt sida av järnridån. Moderator: Håkan Jonsson

Annika Ström Melin, journalist, författare Olle Schmidt, europaparlamentariker (fp) 14.00-14.30 Kaffepaus

  • 14.30-15.10 Panel 3: Perioden 1990 – 2010

”Ett enat Europa kan inte bli verklighet på en enda gång och inte heller genom en helhetslösning. Det kommer att bygga på konkreta resultat, varigenom man först skapar en verklig solidaritet.”(Robert Schuman). Europa går samman. Nya och sköra demokratier får stöd genom att tas in i värmen. Det ekonomiska samarbetet fördjupas. Moderator: Manuela Leijerfelt

Kjell Torbiörn, f.d. chef för det ekonomiska sekretariatet i Europarådets Parlamentariska församling Hadar Cars, f.d. europaparlamentariker och f.d. handelsminister

  • 15.10-16.00 Panel 4: Perioden 2010 –

”Ack Europa!” (Hans Magnus Enzensberger). Europa i kris. När krubban är tom bits hästarna. Vad blir kvar av de höga idealen när en hård verklighet tränger sig på? Moderator: Mats Åberg

Lisa Bjurwald, journalist, författare och samhällsdebattör Göran Färm, europaparlamentariker (s) Kristina Persson, ordf. i Global Utmaning, f.d. vice riksbankschef, f.d. europaparlamentariker.

  • 16.00 Mingel med förfriskningarFYRA SAMTAL 2013 är organiserat av:
Svenska Paneuropaföreningen
i samarbete med
Europeiska kommissionens representation i Sverige och
Europaparlamentets informationskontor i Sverige

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar