Medlemskap

Vill du bli medlem?
Du är då varmt välkommen att höra av dig till Margit Wallstén så ger hon dig mer information om vad Svenska Paneuropaföreningen kan erbjuda.

Medlemskap

Samtliga medlemmar i Svenska Paneuropaföreningen erhåller utan extra kostnad information om europarelaterade evenemang, publikationer etc.

Kostnad

Medlemsavgift 200 per år, för dig som är studerande erbjuder vi dig medlemskap för endast 100 kronor per år. Medlemsavgiften betalas till PLUSGIRO: 35 95 40-2. Kom ihåg att skriva namn på inbetalningen. Det är omöjligt för oss att spåra en anonym betalning. Var vänlig att också uppge din mailadress på inbetalningen. 

Skicka din medlemsansökan per mail till: cgranmar@gmail.com