Styrelse

Svenska Paneuropaföreningens styrelse väljs vid årsmötet. Styrelsen är arbetande och ansvarar för föreningens verksamhet.


Styrelse 2019-2020

Walburga Habsburg Douglas, ordförande
f.d riksdagsledamot
walburgahdouglas@gmail.com

Abelone Tischbein-Madsen, vice ordförande och medlemsansvarig
Verksamhetsansvarig, Jusek student
abelone.tischbein-madsen@paneuropa.se 

Vladan Lausevic, ledamot och sekreterare
lauvlad89@gmail.com

Mathias Neidhardt, kassör
Revisor vid Ekonomistyrningsverkets avdelning för EU-revision
mathias.neidhardt@paneuropa.se

Ludmila Stefanovka, Ledamot
Civilekonom
ludmilastef1@gmail.com

Anders Oljelund, ledamot
f.d ambassadör
anders.oljelund@telia.com

Mats Ringborg, ledamot
mats.ringborg@gmail.com

Christer Holm, ledamot
christer.holm@krilon.eu


Manuela Leijerfelt, suppleant
Civilekonom, Sirius EU-Byrå
manuela.leijerfelt@paneuropa.se