Styrelse

Svenska Paneuropaföreningens styrelse väljs vid årsmötet. Styrelsen är arbetande och ansvarar för föreningens verksamhet.


Styrelse 2017-2018


Walburga Habsburg Douglas, ordförande
f.d riksdagsledamot
walburgahdouglas@gmail.com

Margit Wallstén, vice ordförande
Civilekonom, tid. arbetsmarknadsminister vid Sveriges EU-repr i Bryssel och industriråd vid OECD, Paris
margit.wallsten@paneuropa.se

Mathias Neidhardt, kassör
Revisor vid Ekonomistyrningsverkets avdelning för EU-revision
mathias.neidhardt@paneuropa.se

Christina Tufvesson, ledamot
Jurist
christina.tufvesson@paneuropa.se

Göran Wessberg, ledamot
Professor
gwessberg1@gmail.com

Karin Hallerby, ledamot
Ekonom MBA Warwick, UK
konsult Progress Group International , fd kommundirektör, fd länsarbetsdirektör,fd avdelningschef  Tillväxtverket ( ERUF i Sverige och interregionalt, EU:s program för Entreprenörskap samt nationella företagsinsatser och Internationella program. 
karin.hallerby@paneuropa.se

Manuela Leijerfelt, ledamot
Civilekonom, Sirius EU-Byrå
manuela.leijerfelt@paneuropa.se

Christer Fallenius, Ledamot
f.d. domare och ordförande i Marknadsdomstolen
christer.fallenius@paneuropa.se

Lena Bäcker. ledamot
Grundare av Good Government Affairs, 
fd Kronodirektör, Kronofogdemyndigheten, ordförande, European Association of Public Banks Chief Economists Network (Bryssel)
backerlena@gmail.com

Pernlla Lindh, ledamot
tidigare rättschef vid Utrikesdepartementet och f d EU-domare
pernilla.lindh@paneuropa.se

Carin Berg, adjungerad ledamot
Prof., fd. UNESCO-direktör
carin.berg@paneuropa.se


Håkan Jonsson, adjungerad ledamot

Senior advisor, fd. statssekreterare hos EU-ministern