Styrelse

Svenska Paneuropaföreningens styrelse väljs vid årsmötet. Styrelsen är arbetande och ansvarar för föreningens verksamhet.

Styrelse 2020-2021

Gunnar Hökmark, ordförande
f.d. Europaparlamentariker

Henrik Isaksson, kassör

Vladan Lausevic, sekreterare

Claes Granmark, medlemsansvarig

Walburga Hapsburg Douglas, styrelseledamot
f.d Riksdagsledamot

Mats Ringborg, styrelseledamot

Manuela Leijerfelt, styrelseledamot
Sirius EU-Byrå

Ludmila Stefankova, styrelseledamot

Lena Johansson, styrelseledamot

Zofia Tucinska, styrelseledamot