Styrelse

Svenska Paneuropaföreningens styrelse väljs vid årsmötet. Styrelsen är arbetande och ansvarar för föreningens verksamhet.


Styrelse 2017-2018


Walburga Habsburg Douglas, ordförande
f.d riksdagsledamot
walburgahdouglas@gmail.com

Margit Wallstén, vice ordförande
Civilekonom, tid. arbetsmarknadsminister vid Sveriges EU-repr i Bryssel och industriråd vid OECD, Paris
margit.wallsten@paneuropa.se

Mathias Neidhardt, kassör
Revisor vid Ekonomistyrningsverkets avdelning för EU-revision
mathias.neidhardt@paneuropa.se


Manuela Leijerfelt, ledamot
Civilekonom, Sirius EU-Byrå
manuela.leijerfelt@paneuropa.se

Lena Bäcker. ledamot
Grundare av Good Government Affairs, 
fd Kronodirektör, Kronofogdemyndigheten, ordförande, European Association of Public Banks Chief Economists Network (Bryssel)
backerlena@gmail.com